00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019: boj proti změně klimatu může být hnací silou růstu a zaměstnanosti

Evropská komise | 04.07.2019
Přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství se zvýší počet pracovních míst a změní se struktura trhu práce, rozdělení pracovních míst a potřebné dovednosti. Nad rámec již očekávaných 12 milionů nových pracovních míst by mělo na základě tohoto přechodu do roku 2030 v EU vzniknout dalších 1,2 milionu pracovních míst. 
Více

Jak členské státy v roce 2018 dodržovaly právo EU? Úsilí přináší výsledky, ale stále je co zlepšovat

Evropská komise | 04.07.2019
Výroční zpráva za rok 2018 zaznamenává mírný nárůst (o 0,8 %) otevřených případů nesplnění povinnosti ve srovnání s předchozím rokem (1 571 oproti 1 559 případům). Hlavními dotčenými oblastmi politiky byly mimo jiné životní prostředí, mobilita a doprava, vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Pokaždé, když právní předpisy EU nejsou správně uplatňovány, přicházejí občané a podniky o práva a výhody, jež jim z těchto předpisů plynou.
Více

Komise dospěla k závěru, že v této fázi již postup při nadměrném schodku proti Itálii není nutný

Evropská komise | 03.07.2019
Dne 1. července přijala italská vláda svůj pololetní rozpočet na rok 2019 a vydala příslušné nařízení. Oba zahrnují korekci na rok 2019 ve výši 7,6 miliardy eur neboli 0,42 % HDP v nominálním vyjádření. V důsledku toho se očekává, že celkový schodek Itálie dosáhne v roce 2019 hodnoty 2,04 % HDP (ve srovnání s 2,5 % obsaženými v prognóze Komise z jara 2019), což je cíl stanovený v rozpočtu na rok 2019, jak jej přijal italský parlament.
Více

Týdeník: Unijní instituce si volí nové vedení

Evropská komise | 01.07.2019
* Unijní instituce si volí nové vedení * Finsko se ujímá předsednictví Rady EU * EU se podařilo uzavřít největší obchodní dohodu v dějinách *  Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.
Více

EU a Mercosur dosáhly dohody o obchodu

Evropská komise | 01.07.2019
Meziregionální dohodou mezi EU a Mercosurem se odstraní většina cel uplatňovaných na vývoz z EU do zemí Mercosuru, což zvýší konkurenceschopnost podniků z EU, které tím ročně na clech ušetří 4 miliardy eur. V případě průmyslových odvětví v EU to pomůže posílit vývoz výrobků EU, které dosud čelí vysokým a někdy prohibitivním clům. Zemědělsko-potravinářské odvětví EU bude těžit ze snížení stávajících vyských cel, které Mercosur na vývozní produkty Unie uplatňuje.
Více