00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Jednotný trh: největší evropská deviza v měnícím se světě

Evropská komise | 22.11.2018
Komise upozorňuje na tři hlavní oblasti, v nichž je třeba vyvinout další úsilí k prohloubení a posílení jednotného trhu: urychlené přijetí projednávaných návrhů, zajištění, aby pravidla fungovala i v praxi, a pokračování v adaptaci jednotného trhu.
Více

Junckerův plán v praxi: obnovení investic v Evropě

Evropská komise | 22.11.2018
Nesporný úspěch Junckerova plánu, který přesahuje jeho investiční rozměr, spočívá ještě ve dvou dalších přínosech. Dvěma důležitými inovacemi jsou Evropské centrum pro investiční poradenství, které poskytuje individualizovanou podporu navrhovatelům projektů a které již zpracovalo 860 žádostí, a dále Evropský portál investičních projektů, jenž poskytuje snadno přístupnou databázi projektů připravených pro potenciální investory.
Více

Komise podniká kroky k zajištění větší účinnosti harmonizovaných norem na jednotném trhu

Evropská komise | 22.11.2018
Účelem těchto do značné míry dobrovolných a průmyslem žádaných norem je snížit náklady, podpořit inovace, zajistit interoperabilitu mezi různými zařízeními a službami a pomoci společnostem vstoupit na různé trhy. Komise reaguje na požadavky zúčastněných stran, aby evropský systém normalizace odrážel realitu rychlého technologického vývoje, nových ekonomických trendů a modelů hospodářského růstu.
Více

Podzimní balíček k evropskému semestru: posílení inkluzivního a udržitelného růstu

Evropská komise | 21.11.2018
Komise vydala stanoviska k rozpočtům eurozóny. S Itálií navrhuje zahájit řízení o nadměrném deficitu – poprvé v historii jako "prevenci" a ne až "ex-post". Vydala i Roční analýzu růstu na 2019: Ekonomika EU zažívá zlaté časy a Komise vyzývá členské státy, aby toho využily k vytváření rezerv a snížení dluhů. V EU je historicky nejvyšší zaměstnanost. Za Junckerovy komise vzniklo 12 mil. pracovních míst. ČR: česká ekonomika je zatím bez zásadních makroekonomických nerovnovah. Určitým rizikem je rychlý růst cen nemovitostí a snižování konkurenceschopnosti.
Více

Bezpečnostní unie: Schengenský informační systém bude posílen

Evropská komise | 19.11.2018
Posílený Schengenský informační systém bude mj. zahrnovat tyto vylepšené prvky: nové záznamy o pachatelích trestné činnosti a o rozhodnutích o navrácení, větší ostražitost u teroristických trestných činů, posílená ustanovení týkající se pohřešovaných dětí a osob, které potřebují ochranu, vymáhání zákazů vstupu, přísnější pravidla na ochranu údajů, lepší interoperabilitu nebo větší přístup pro agentury EU. 
Více