00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Jarní balíček evropského semestru 2019: Komise doporučuje členským státům, aby se zaměřily na udržitelný a inkluzivní hospodářský růst

Evropská komise | 06.06.2019
ČR Komise doporučila např.: zlepšení dlouhodobé fiskální udržitelnosti důchodového systému a systému zdravotní péče, přijetí projednávaných protikorupčních opatření, podporování zaměstnávání žen s malými dětmi, mj. zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstávání znevýhodněných skupin, nebo zvýšení kvality a inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy, např. podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.
Více

Evropská komise vydává zprávu k 10. výročí Listiny základních práv Evropské unie

Evropská komise | 06.06.2019
Listinu jsou povinny při provádění práva EU uplatňovat vnitrostátní orgány, včetně soudů. Stále častěji na ni odkazuje také Evropský soudní dvůr: zatímco v roce 2010 to bylo jen 27 odkazů, loni na ni odkázal už 356krát. O listinu se stále více ve svých rozhodnutích opírají také vnitrostátní soudy a stále častěji se Evropského soudního dvora ptají na to, jak mají správně postupovat.
Více

Týdeník: Summit odstartoval proces nominací nových vedoucích představitelů EU

Evropská komise | 03.06.2019
* Summit odstartoval proces nominací nových vedoucích představitelů EU * Komise radí malým a středním podníkům, jak přistupovat k volnému toku neosobních údajů * Komise doporučila zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií * Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.
Více

Reformy v zemích západního Balkánu a v Turecku: výroční posouzení a doporučení

Evropská komise | 29.05.2019
Albánie a Severní Makedonie využily příležitosti a provedly reformy, a to zejména v oblastech, které v červnu 2018 Rada označila jako klíčové. S ohledem na významný pokrok, kterého bylo dosaženo, a na plnění příslušných podmínek dnes Komise doporučila, aby Rada s Albánií a Severní Makedonií nyní zahájila jednání o přistoupení.
Více

Jednotný digitální trh: Komise zveřejnila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů

Evropská komise | 29.05.2019
Komise vydala nové pokyny, jak zachovat v EU volný tok „neosobních dat“ a přitom ochránit data soukromá v rámci GDPR Vysvětluje pojmy „osobní“ a „neosobní“ údaje, včetně smíšených souborů údajů Poskytuje praktické příklady, jak by se měla pravidla uplatňovat v případě, že podniky zpracovávají soubory obsahující zároveň osobní i neosobní údaje Podniky a start-upy díky tomu budou moct snáze vytvářet nové inovativní služby Podle odhadů bude do roku 2025 ekonomika EU-27 založená na datech tvořit 5,4 % jejího HPD – tedy cca 544 mld. eur
Více