00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Právní stát: Komise zahajuje diskusi o posílení právního státu v EU

Evropská komise | 03.04.2019
Evropská komise předložila návrh tří pilířů, které by měly napomoci účinnému prosazování právního státu. Patří mezi ně zvyšování informovanosti v členských zemích, včasná prevence a řešení situace uzpůsobené konkrétnímu případu. Tato doporučení vychází z dlouhodobé zkušenosti Komise získané prostřednictvím všech dostupných nástrojů.
Více

Komise vítá dohodu, podle které do roku 2027 vznikne stálý sbor 10 000 příslušníků Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Evropská komise | 03.04.2019
Instituce EU se dohodly na posílení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Mezi nové zdroje a kapacity patří např. navýšení počtu stálých příslušníků pohraniční stráže na 10 000 do roku 2027, posílená výkonná pravomoc organizace, lepší pomoc v oblasti navracení nelegálních migrantů nebo možnost zřizovat své dočasné pobočky nejen v členských státech Unie, ale i v zemích mimo ni.
Více

Komise přijala balíček investic ve výši 4 miliard eur na infrastrukturní projekty v České republice a dalších devíti členských státech

Evropská komise | 02.04.2019
Komise podpoří např. plynulejší silniční a železniční propojení s transevropskou dopravní sítí v Česku, bezpečnější a cenově dostupnější energie v Bulharsku, efektivní veřejné služby a cenově dostupnou energii na Krétě v Řecku nebo lepší kvalitu pitné vody na Maltě. 
Více

Nová politika pro spotřebitele: Evropská komise vítá prozatímní dohodu o posílení pravidel EU na ochranu spotřebitele

Evropská komise | 02.04.2019
Nová opatření přinesou spotřebitelům mnohé výhody. Za porušování předpisů o dvojí kvalitě bude možné udělit v každém členském státě pokutu nejméně ve výši 4 % ročního obratu obchodníka. Neodůvodněná dvojí kvalita také nově platí za klamavou obchodní praktiku. Byla též posílena práva spotřebitelů při obchodování na internetu. Nově budou např. spotřebitelé jasně informováni, který výsledek vyhledávání je prodávajícím sponzorován.
Více

Týdeník: EU chce zvýšit bezpečnost 5G sítí. Členské země do června zhodnotí rizika

Evropská komise | 01.04.2019
* EU chce zvýšit bezpečnost 5G sítí. Členské země do června zhodnotí rizika * EU zavádí nová pravidla pro větší bezpečnost silničního provozu * 250 milionů eur na zdravé stravovací návyky školáků * Nová pravidla usnadní online přístup k televiznímu a rozhlasovému obsahu ze zahraničí * Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.
Více