00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Bezpečnostní unie: Evropská komise vítá konečné přijetí nového Evropského informačního systému rejstříků trestů o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí

Evropská komise | 09.04.2019
Tzv. ECRIS umožní policii a justici rychleji identifikovat občany třetích zemí, kteří byli v minulosti odsouzeni v jiném členském státě Systém bude obsahovat pouze informace o totožnosti včetně otisků prstů, případně zobrazení obličeje Bude možné ho využívat i pro jiné účely – např. pro prokázání bezúhonnosti pro práci s dětmi apod.
Více

Energetická unie: od vize k realitě

Evropská komise | 09.04.2019
Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o stavu energetické unie. Ta ukazuje, že Komise plně realizovala svou vizi strategie energetické unie, která všem Evropanům zaručí přístupnou, cenově dostupnou, bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii.
Více

Týdeník: Dvojí kvalitě zboží odzvoní

Evropská komise | 08.04.2019
* Dvojí kvalitě zboží odzvoní * Ochrana přírody? Komise zveřejnila zprávu, jak jsou na tom členské státy * Počet úmrtí na silnicích v EU klesá, v ČR stoupl * Dohoda je na světě: Evropská pobřežní stráž posílí do roku 2027 na 10 000 expertů *  Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.
Více

Ochrana evropských spotřebitelů: hračky a auta jsou první na seznamu nebezpečných výrobků

Evropská komise | 05.04.2019
Hlavními důvody pro nahlašování jsou chemická rizika a rizika zranění (25 % každé) a nebezpečí udávení dětí (18 %). Nejčastějším opatřením ke snížení rizik je stažení výrobku z trhu. Problematické však zůstává získávání produktů zpět od spotřebitelů. Až třetina jich vědomě pokračuje v používání výrobku i po jeho stažení z trhu.
Více

Komise pomáhá členským státům lépe uplatňovat environmentální pravidla EU, aby ochránila občany a zlepšila jejich kvalitu života

Evropská komise | 05.04.2019
Přezkum kvality životního prostředí v EU ukazuje, že osmnáct členských států se nadále potýká s vysokými úrovněmi emisí oxidů dusíku a patnáct zemí musí dále snižovat vypouštění emisí tuhých znečišťujících látek. Plnohodnotné provádění unijních environmentálních předpisů by přitom ekonomice EU mohlo ročně ušetřit přibližně 55 miliard eur v nákladech na zdravotní péči a přímých environmentálních nákladech.
Více