00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Evropa, která chrání: Unie vydává zprávu o pokroku v boji proti dezinformacím

Evropská komise | 14.06.2019
Komise a vysoká představitelka dnes vydávají zprávu o pokroku v boji proti dezinformacím a o nejdůležitějších zkušenostech, které přinesly volby do Evropského parlamentu. Zpráva tvoří příspěvek do diskuse vedoucích představitelů EU v příštím týdnu.
Více

Brexit bez dohody: Evropská komise hodnotí přípravy před červnovým zasedáním Evropské rady (článek 50)

Evropská komise | 12.06.2019
Evropská komise dnes před červnovým zasedáním Evropské rady (článek 50) – ve svém pátém sdělení o připravenosti na brexit – zhodnotila připravenost Evropské unie na brexit a alternativní opatření, zejména s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (článek 50) ze dne 11. dubna prodloužit na žádost Spojeného království a po dohodě s ním lhůtu podle článku 50 do 31. října 2019.
Více

Prohlubování evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení pokroku

Evropská komise | 12.06.2019
Před vrcholnou schůzkou eurozóny dne 21. června 2019 dnes Evropská komise zhodnotila pokrok, jehož bylo dosaženo při prohlubování evropské hospodářské a měnové unie od vydání zprávy pěti předsedů, a vyzvala členské státy, aby přijaly další konkrétní kroky.
Více

Nová pravidla a záruky v trestním řízení od této chvíle platí v celé EU

Evropská komise | 11.06.2019
Dnes začala platit směrnice o zvláštních zárukách pro děti. Jde o poslední z balíčku šesti směrnic EU, které lidem po celé EU zaručují procesní práva. Soubor práv je tak úplný – kromě zvláštních záruk o děti jde o právo na právní pomoc, právo na presumpci neviny a právo být přítomen při soudním řízení, právo na obhájce, právo na informace, a právo na tlumočení a překlad.
Více

Index digitální společnosti a ekonomiky 2019 (DESI): Cílené investice a účinné digitální strategie podporují výkonnost členských států

Evropská komise | 11.06.2019
Index se zabývá pěti okruhy digitalizace: konektivitou, lidským kapitálem, používáním internetu, integrací digitálních technologií a digitálními veřejnými službami V indexu se nejlépe umístily skandinávské země a Nizozemsko, na chvostu skončilo Rumunsko a Bulharsko. ČR má třetí nejlepší pokrytí sítí 4G v Evropě (99 %) a patří do první pětky v počtu malých a středních podniků, které používají internet k prodeji (23 %) Celkově se ČR pohybuje těsně opd průměrem EU, pokulhává především v oblasti digitálních služeb
Více