00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Připravenost na brexit: Komise zintenzivnila kampaň informující evropské podniky o celních opatřeních v případě brexitu bez dohody

Evropská komise | 18.02.2019
Nová kampaň Evropské komise má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů a podniků, zvláště pak malých a středních. Podniky mají nyní k dispozici celou řadu informačních materiálů, včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který přehledně uvádí, jak postupovat, pokud chtějí i po 30. březnu se Spojeným královstvím nadále obchodovat.
Více

Týdeník: Komise rozšířila seznam třetích zemí, které nedostatečně bojují proti praní špinavých peněz

Evropská komise | 18.02.2019
* Komise rozšířila seznam třetích zemí, které nedostatečně bojují proti praní špinavých peněz * Instituce EU se shodly na moderních autorských právech pro digitální věk * Dohoda se Singapurem posílí obchod mezi EU a Asií * EU je lídrem v přechodu na čistou energii * Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.
Více

Zvyšování kvality života Evropanů: EU investuje 116,1 milionu eur

Evropská komise | 15.02.2019
Integrované projekty zlepšují kvalitu života občanů tím, že pomáhají členským státům dodržovat právní předpisy EU v pěti oblastech: příroda, voda, ovzduší, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. V České republice díky finanční podpoře vznikne účinnější systém správy chráněných oblastí v rámci sítě Natura 2000. 
Více

Ubyde byrokracie pro občany, kteří žijí nebo pracují v jiné zemi Unie

Evropská komise | 15.02.2019
Nařízení pro občany ruší povinnost předkládat ve všech případech ověřenou kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. Občané si mohou vyžádat vícejazyčný standardní formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné listině připojí, aby se nemusela překládat.
Více

Dohoda se Singapurem posílí obchod mezi EU a Asií

Evropská komise | 15.02.2019
Singapur odstraní všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU a zavazuje se, že pro všechny ostatní produkty z EU zachová stávající bezcelní přístup. Dohoda přináší nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako např. telekomunikace, životní prostředí, inženýrské služby nebo výpočetní technika. Singapur také v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu.
Více