00 800 67 89 10 11

Evropská dokumentační střediska

Střediska jsou vybavena oficiálními publikacemi Evropské komise. Jsou on-line napojena na Intranet Evropské komise a prostřednictvím tohoto spojení mohou díky svému privilegovanému přístupu objednávat větší množství těchto publikací dle zájmu a potřeb žadatelů, především vysokých škol a jejich studentů, ale své služby nabízí i veřejnosti.

Evropská dokumentační střediska (EDS) patří do informační sítě EUROPE DIRECT. Jejich počátky spadají již do počátku šedesátých let, kdy tato střediska jako vůbec první informační místa Evropské komise byla zakládána na akademické půdě. V současné době jich existuje 400 v rámci Evropské Unie. I v České republice fungují tato střediska na vysokých školách (viz níže) a jejich hlavním posláním je:

  • pomáhat příslušné škole rozvíjet a konsolidovat výuku a výzkum v oblasti evropské integrace
  • poskytovat informace o Evropské Unii a její politice nejen studentům, ale i veřejnosti
  • účastnit se debat o Evropské Unii, pokud je to možné, ve spolupráci s ostatními členy evropské informační sítě, především s Europe Direct

Evropská dokumentační střediska naleznete v sedmi městech ČR:

Praha, Ústí nad Labem, Kroměříž, Ostrava, Olomouc, Plzeň a České Budějovice. V každém z těchto měst nás můžete najít. Pomůžeme Vám se rychleji zorientovat.

Praha

Centrum informačních a knihovnických služeb, VŠE
Mezanin Staré budovy, areál Žižkov
Nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3
Ing. Václav Šubrta

Praha

CVI FSV UK
Knihovna Jinonice
Praha
U Kříže 1
158 00 Praha 5 - Jinonice,

Ústí nad Labem

Vědecká knihovna Univerzity J.E. Purkyně
Pasteurova 5, 400 96 Ústi nad Labem
Mgr. Denisa Vrábľová

Kroměříž

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž
Mgr. Yveta Gajová

Ostrava

Ekonomická fakulta
VŠB-TU Ostrava
Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava 702 00
Boris Navrátil

Olomouc

Oborová knihovna PF - Knihovna Univerzity Palackého
tř. 17. listopadu 6, Olomouc 771 00
Mgr. Michaela Vepřeková

Plzeň

Fakulta filozofická - Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
Pavel Hulec

České Budějovice

Ekonomická fakulta, Katedra účetnictví a financí
Jihočeská universita
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
Miroslava Vlčková