00 800 67 89 10 11

12. října 2022 10:00 - 13. října 2022 14:00 | Klatovy

Joint conference 2022

26. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 15. ročník Geomatiky v projektech a 7. výroční konference asociace Plan4All se pro letošní rok vrací k prezenčnímu formátu. Konference se koná ve středu 12. října 2022 a ve čtvrtek 13. října 2022.

„Po předchozích ročnících přesunutých do online prostředí jsme se letos opět setkali prezenčně a nadšení z tohoto odborného i společenského setkání bylo přímo hmatatelné po celou dobu konference,“ vyzdvihuje Pavel Hájek, zástupce pořádající katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU. „V takovéto atmosféře byla radost se seznámit s výstupy prací nejen kolegů z naší katedry či jiných součástí ZČU, ale také od odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci, spolku Plan4All, Slovenské technické univerzity v Bratislavě či z rozličných státních odborných organizací, jakými byly například Český úřad zeměměřický a katastrální či Národní archiv,“ doplňuje.

"Po velice vydařeném letošním ročníku nás čeká příští rok namísto Joint Conference 2023 ještě větší výzva, a to organizace 25. kartografické konference, která se uskuteční 5.–7. září 2023," zve člen programového výboru 25. kartografické konference Otakar Čerba na další setkání odborníků.

Konference byla podpořena projektem LOTUS – KA2 Strategic Partnerships, Project No. 2019-1-DE01-KA203-004973 financovaném z programu ERASMUS.