00 800 67 89 10 11

25. srpna 2022 17:00 - 18:30 | Klatovy

Evropa - prameny stále živé

Je současná Evropa domem na skále, nebo na písku? Zveme Vás na besedu s Mgr. Ninou Novákovou, poslankyní Parlamentu ČR a středoškolskou učitelkou.

Host:   Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR

Naše informační centrum EUROPE DIRECT Klatovy hostilo ve čtvrtek 25. 8. paní poslankyni Ninu Novákovou. I vzhledem k její původní profesi středoškolské učitelky a její aprobaci společenských věd a občanské výchovy jsme nutně přešli na témata výsostně bioetická. Takovou diskusi nelze vést bez poctivé přípravy, proto byla řeč i o možné budoucí organizaci kulatých stolů, kde by se sešlo více odborníků z nejrůznějších oborů k prodiskutování řady otázek spojených s rodinou, manželstvím, náhradní rodinnou péčí zkrátka s řadou eticky problematických společenských jevů dotýkajících se přímo a zásadně těch nejmenších. Diskuse to byla skutečně živá i díky velmi pestrému publiku. Jsme přesvědčeni, že i tato témata patří do obecné diskuse o budoucnosti Evropy.

Budeme připravovat i další zajímavá setkání a témata, o kterých je potřeba hovořit a v diskusi je společně promýšlet. Sledujte proto především naše sociální sítě.

"Každé stabilní lidské společenství má budoucnost, pokud staví na společné kultuře, která se opírá o prověřené hodnoty. Samotné slovo hodnoty je v současné době denně užíváno, aniž si běžný člověk dokáže něco představit jeho význam. Přitom jsou pro většinu Evropanů některé z hodnot zcela samozřejmé. Nejde o otázky náboženské nebo filozofické. Jde o to, co zajišťuje Evropě její biologické a kulturní přežití a pokračování."

Nina Nováková


Vstup volný. Uspořádala EUROPE DIRECT Klatovy ve spolupráci s Úhlava, o. p. s.