00 800 67 89 10 11

20. duben 2022 10:00 - 11:30 | Klatovy

Euro – společná evropská měna (přednáška a beseda)

Ve středu 20. 4. 2022 hostilo Gymnázium Jaroslava Vrchlického ve spolupráci s EUROPE DIRECT Klatovy poslance PS PČR Miloše Nového, který přišel se studenty pobesedovat na téma „Euro – společná evropská měna“.

Kde?   Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Kdy?   20. 4. 2022

Kdo?   Ing. et Ing. Miloš Nový, poslanec Parlamentu České republiky, místopředseda rozpočtového výboru, emeritní děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni


Ing. et Ing. Miloš Nový:

„Státy Evropské unie se v současné době potýkají s mnoha problémy, které ohrožují a oslabují integrační procesy, jež zásadním způsobem ovlivnily dějiny evropského kontinentu po 2. světové válce. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie, koronavirová epidemie, rozvrácené veřejné finance, akcelerující inflace, nebezpečí energetické chudoby a současný tragický válečný konflikt na Ukrajině ukazují potřebu dalšího prohlubování evropských integračních procesů. Důležitou součástí tohoto procesu je společná evropská měna mající jak svůj politický, tak i ekonomický rozměr.
Jako ekonom a politik, který se přes třicet let věnuje makroekonomii a hospodářské politice, vnímám, že v současné české debatě o evropské integraci a euru se opakovaně objevuje řada mýtů a polopravd, které mnohdy vycházejí z neznalosti. Uvědomuji si, že jediným způsobem, jak změnit negativní postoje české veřejnosti k problematice evropské integrace, je cesta osvěty a vzdělávání.
Z tohoto důvodu Vám nabízím svou přednášku. Během 1,5 hodiny se budu snažit vysvětlit studentům pro ně srozumitelnou formou na jasných a pochopitelných příkladech základní principy fungování eura a vyvrátit tak nepravdivé mýty, které o euru kolují.“

Po velmi ilustrativním úvodu následovaly dotazy, které rozhodně nebyly nepoučené, diskuse se skvěle rozběhla. V této spolupráci chceme pokračovat.

Přejete-li si i vy a vaše škola zajistit takovouto besedu, neváhejte se na nás v klatovském édéčku obrátit.