00 800 67 89 10 11

06. května 2022 10:00 - 11:00 | Klatovy

Jak na stáž do evropských institucí (beseda pro studenty)

Pro studenty klatovského Gymnázia Jaroslava Vrchlického jsme připravili besedu s Katharinou Dirriglovou na téma "Jak na stáž do evropských instatucí". V případě zájmu besedu rádi zopakujeme i pro studenty dalších škol v Plzeňském kraji.

Interaktivní přednáška pro vyšší (3.-4.) ročníky gymnázií se konala v pátek 6. května

Které instituce stáže nabízejí, jaké jsou jejich společné podmínky (finanční ohodnocení, turnusy) a předpoklady účasti (VŠ titul, znalost cizího jazyka, evropské občanství...)? Jak probíhá výběrové řízení na stáž do Evropského parlamentu (tzv. Schuman stáž), do Evropské komise, resp. jejích agentur, jakož i EEAS (tzv. Blue Book stáž)?  

To všechno, a řadu dalších informací, se studenti dozvěděli od bývalé absolventky klatovského gymnázia, dnes studentky Univerzity Karlovy Kathariny Dirriglové, která se obou výběrových řízení úspěšně účastnila a stáž v Evropském parlamentu absolvovala.

Mj. také zdůraznila, že tyto stáže nejsou pouze pro právníky, ekonomy a studenty či absolventy mezinárodních vztahů, ale velký zájem je i o další obory, např. technické nebo takové, kde se pracuje s daty, dále novináře, urbanisty, fyziky či letecké inženýry. Právě lidé s podobnými profily získávají velmi zajímavá umístění a následně i  nabídky na pracovní uplatnění u evropských institucí.

Besedu pořádala naše EUROPE DIRECT Klatovy spolu s obecně prospěšnou společností Úhlava. V případě zájmu o besedu na Vaší škole nás kontaktujte.