00 800 67 89 10 11

10. květen 2022 14:00 - 16:00 | Klatovy

Evropské dialogy Václava Havla: Pravda už byla?

Přijměte pozvání na Evropské dialogy Václava Havla: Pravda už byla?, které se letos, vedle Prahy a Brna, konají také v Plzni. Debata pod záštitou ministra kultury České republiky Martina Baxy se uskuteční v úterý 10. května 2022 od 14.00 do 16.00 hod. v aule Fakulty pedagogické ZČU.

Kdy? 10. květen 2022, 14:00 – 16:00

Kde? Aula Fakulty pedagogické ZČU, Veleslavínova 42, Plzeň

Čím dál trnitější cesta k pravdě vede mnoho lidí včetně řady myslitelů k závěru, že problémem není obtížnost hledání pravdy, ale pravda samotná. Můžeme se ale v post-faktickém světě bez pravdy obejít a jak by takový svět vypadal? A jak by vypadala demokracie, když by se důvěryhodnost politiků posuzovala podle jiných kritérií, než je schopnost objektivně posuzovat a pravdivě komunikovat problémy, před kterými stojí společnost? Bez souvztažnosti s realitami přirozeného světa kolem nás se pravda stává v lepším případě pravdou většiny a v horším případě pravdou silnějšího. Může se Evropa obejít bez pravdy?


PROGRAM

13.30 – 14.00 Registrace

14.00 – 14.10 Zahájení: Pavel Mentlík, děkan Fakulty pedagogické ZČU

14.10 – 14.15 Zdravice: Martin Baxa, ministr kultury České republiky

14.15 – 14.25 Úvodní slovo: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

14.25 – 15.55 Debata


Hosté:

Jan Paďourek – bezpečnostní expert se specializací na zpravodajské služby a bezpečnostní hrozby, pedagog působící na Policejní akademii ČR a CEVRO Institut

Alexandra Alvarová – novinářka a spisovatelka zabývající se metodami přesvědčování a hybridními válkami v současné době žijící v Kanadě

Moderátor: Petr Hlaváček, historik a filozof, FPE ZČU

15.55 – 16.00 Závěrečné slovo: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

* Program se bude konat v češtině. Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu.

Pořádá: 

Knihovna Václava Havla, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity a Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

● Partner projektu: Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevírat a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Projekt je koncipován jako dlouhodobý a koná se již od roku 2014 ve spolupráci s partnery v různých městech České republiky a Evropské unie. Setkání probíhající formou debat jsou určena především středoškolským a vysokoškolským studentům, stejně jako ostatním zájemcům o evropskou problematiku z řad odborné i široké veřejnosti.