00 800 67 89 10 11

21. prosince 2021 12:00 - 27. června 2022 12:00 | Klatovy

Vyhlášení vítězů soutěží ED Klatovy

EUROPE DIRECT Klatovy vyhlašuje vítěze svých historicky prvních dvou soutěží - výtvarné a literární.

Výtvarná soutěž pro mladé autory měla zadání “Jednotná v rozmanitosti” (moto EU) a byla určena dětem ve věku od 7 do 15 let. Sešlo se nám tolik nápaditých výtvarných děl a dílek, že jsme se právě na poslední letošní poradě našeho “édéčka” rozhodli uspořádat malou výstavu :-) Informace o ní zveřejníme v průběhu ledna.

 

Jako vítěze této soutěže jsme vybrali těchto 6 autorů:

1. Magda Cariková

2. Barbora Břízová

3. Anna Králová

4. Julie Vaňková

5. Magdalen Lyer

6. Adam Štýs

 

Vítězné práce si můžete prohlédnout pod tímto článkem.

 

Literární soutěž s názvem “Nenech si diktovat, piš sám! Mýty a fakta: co nám říkají o EU a jak je to doopravdy?” byla určena středoškolským studentům a byla náročnější. Přesto jsme získali cennou zpětnou vazbu, o které vás budeme informovat v průběhu ledna, kdy také vybrané eseje publikujeme v našem pravidelném měsíčním newsletteru.

 

Z došlých prací jsme vybrali díla těchto pěti autorů:

Kornélie Schejbalová

Kristýna Sládková

Jana Karhanová

Natálie Bouřilová

Tereza Chladová


Vítězům obou soutěží gratulujeme! V průběhu a února jsme předali ceny, které kromě EUROPE DIRECT Klatovy a Úhlava, o. p. s. do soutěže věnovala firma UNILEASING a. s.  Fotografie z předání se můžete prohlédnout v galerii pod tímto článkem. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za čas, který přípravě svých děl věnovali. 


1. místo: Magda Cariková
2. místo: Barbora Břízová
3. místo: Anna Králová
4. místo: Julie Vaňková
5. místo: Magdalena Lyer
6. místo: Adam Štýs
Koláž z došlých prací