00 800 67 89 10 11

10. listopadu 2021 17:30 - 01. prosince 2021 18:30 | Klatovy

Evropa připravená na digitální věk

„Evropa připravená na digitální věk“ je jedním z prioritních témat Evropské komise pro tento rok. Proto jsme si s dětmi v učebnách Úhlavy, obecně prospěšné společnosti, v rámci dvou setkání připravili několik témat. Účastníky byly studenti klatovské pobočky Dětské technické univerzity Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Věnovali jsme se např. tvorbě virtuálních prohlídek. Děti měly za úkol vytvářet virtuální prohlídky několika míst souvisejících s Evropskou unií. Použili 360° fotografie a vložily je do aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu CoSpaces Edu. V této aplikaci pak přidaly zvuk a několik 3D objektů, čímž udělaly prohlídku více interaktivní. Dále jsme pro děti připravili kvíz, ve kterém si mohly ověřit své znalosti o Evropské unii a jednotlivých členských státech.