00 800 67 89 10 11

14. prosinec 2021 14:00 - 16:30 | Klatovy

Česko-bavorská spolupráce 2021-2027

Představení možností podpory česko-bavorské spolupráce v období 2021-2027 pro obce, školy, vzdělávací a výzkumné instituce, neziskové organizace a další subjekty.

KDY: 14. prosince 2021 od 14.00 do cca 16.00 hod.

KDE: Klatovy, Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s., Plánická 174


Zajímá Vás, na jaké typy aktivit česko-bavorské spolupráce  bude možné získat finanční podporu z EU v programovacím období 2021 - 2027? Pak je náš seminář určen právě Vám! Vzhledem k zaměření Programu přeshraniční spolupráce je akce vhodná zejména pro obce, školy, vzdělávací a výzkumné instituce, neziskové organizace a další subjekty.


PROGRAM:

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a Dispoziční fond 2014-2020 pro oblast Šumavy
Zhodnocení jeho realizace nejen z pohledu území Plzeňského kraje. Krátké představení vybraných projektů dle jednotlivých oblasti podpory.

Představení Rozvojové strategie Bayerischer Wald – Šumava 2020+
Cílem strategie bylo a je mimo jiné utvořit si pohled na region a dát základ, kterým tématům se především do budoucna věnovat. Strategie ve zkráceném i plném rozsahu bude pro účastníky k dispozici.

Představení návrhu nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 a Dispozičního fondu 2021–2027 pro oblast Šumavy
Zaměření programu, prioritní osy, podporované aktivity, hlavní změny  oproti končícímu programu přeshraniční spolupráce.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Jan Přibáň, MBA, vedoucí odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje

Pavla Nývltová, projektová a finanční manažerka, Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s.

Ing. Jana Dirriglová, Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s.


Akci pořádá EUROPE DIRECT Klatovy ve spolupráci s Úhlava, o. p. s., Plzeňským krajem a Euroregionem Šumava - jihozápadní Čechy.

Pod tímto článkem si můžete stáhnout prezentace jednotlivých přednášejících.