00 800 67 89 10 11

24. září 2021 19:00 - 22:00 | Klatovy

Noc vědců v Klatovech

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. Již počtvrté se do Noci vědců zapojila také Úhlava, o.p.s., tentokrát ve spolupráci s EUROPE DIRECT Klatovy. V rámci jednoho z prioritních témat EU Evropa připravená na digitální věk představila využití virtuání reality a 3D modelování, skenování a tisk.

Akce se uskutečnila 24. září od 19. do 22. hodin v sídle Úhlava, o. p. s. a EUROPE DIRECT Klatovy, ve Vzdělávacím centru Úhlava, o. p. s. (bývalý dominikánský klášter v Klatovech) a navštívilo je přes 100 dětí a jejich rodičů.