00 800 67 89 10 11

16. září 2021 17:30 - 18:30 | Klatovy

Máme otevřeno

Slavnostní otevření informačního centra EUROPE DIRECT KLATOVY pro Plzeňský kraj

Plaketu ED Klatovy při hlavním vchodu do budovy bývalého dominikánského kláštera odhalí zástupci města Klatovy, Plzeňského kraje, Zastoupení Evropské komise v ČR, hostitelské obecně prospěšné společnosti Úhlava a další hosté. V úvodu vystoupí klatovská ZUŠ.

Akce se uskuteční v proluce mezi ZUŠ Klatovy a bývalým dominikánským klášterem (sídlo Úhlava, o. p. s.).

Tento podvečer Vám otevřeme i vnitřní prostory Úhlavy, kde si můžete prohlédnout mj. výstavu Plzeňského kraje "25 let společně...", prezentující úspěšnou česko-bavorskou spolupráci podpořenou z fondů Evropské unie. 

Pokračovat budeme následně programem pro rodiny s dětmi, a to v neděli 19. září (14:00 - 18:00) ve Vrchlického sadech a opět i na Úhlavě (viz samostatná pozvánka).

Akce je součástí DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v Klatovech.

Pozvánka Máme otevřeno (16. 9. 2021)