00 800 67 89 10 11

08. února 2024 18:00 - 20:00 | Ostrava

Zapojme všechny

Druhá ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání je zaměřena na společné vzdělávání a výzvy, které přináší výuka v heterogenním kolektivu. V roce 2005 byl v ČR zaveden zákon, který stanovil právo na vzdělávání ve spádové škole pro každé dítě, včetně těch s mimořádným nadáním nebo nějakým tělesným či mentálním hendikepem.