00 800 67 89 10 11

12. března 2024 17:00 - 19:00 | Kroměříž

Krev – nejcennější tekutina

Přednáší paní primářka MUDr. Eva Zdráhalová, z trnansfůzního a hematologického oddělení Nemocnice v Kroměříži.

Krev – nejcennější tekutina

Přednáší paní primářka MUDr. Eva Zdráhalová, z transfúzního a hematologického oddělení Nemocnice v Kroměříži

Krev je pro zajištění činnosti organismu zcela nezbytná. Prozatím není možné krev uměle vyrobit. Krev zaujímá v současné medicíně zcela nezastupitelnou roli. Odborníci uvádějí, že průměrně každý občan během svého života podstoupí krevní transfuzi čtyřikrát a přípravek vyrobený z krve přijme dokonce dvanáctkrát. Zajímá vás, zda jsou odběry a transfuze krve bezpečné, co jsou to Rh faktory a jakou krevní skupinu můžeme získat po předcích a jak je to s dárcovstvím krve?

Máte možnost zeptat se paní primářky MUDr. Evy Zdráhalové.

KDY: 12. března 2024, v 17:00

KDE: Konferenční sál Knihovny Kroměřížska

Pořádá středisko EUROPE DIRECT Kroměříž spolu s Klubem dárců krve Kroměříž.

Vstup Zdarma.