00 800 67 89 10 11

18. ledna 2024 11:12 - 11:12 | Karlovy Vary

Karlovarský kraj, uhelná transformace a 20 let v EU

Návštěva vedoucí Zastoupení Evropské komise v Karlovarském kraji

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, byla v úterý 16. ledna 2024 na oficiální pracovní návštěvě Karlovarského kraje. Šlo o první letošní krajskou návštěvu. M. Ladmanová se setkala s vedením kraje i města Karlovy Vary, diskutovala se zástupci regionální podnikatelské sféry a se zástupci Sokolovské uhelné, a.s. navštívila připravovaný projekt revitalizace a resocializace lokality Medard.

M. Ladmanová se v pondělí dopoledne setkala s paní Andreou Pfeffer Ferklovou, primátorkou Karlových Varů. Diskuse se zaměřila zejména na problematiku cestovního ruchu a lázeňství, které jsou pro město stěžejní. Na Krajském úřadě Karlovarského kraje diskutovala M. Ladmanová s panem Petrem Kulhánkem, hejtmanem a Patrikem Pitzingerem radním pro regionální rozvoj a uhelnou transformaci. Hlavním tématem jednání byly strategické projekty kraje do Operačního programu Spravedlivá transformace, ale i další podpora tohoto strukturálně postiženého regionu. Společnými body obou jednání také byly letošní výročí 20 let členství České republiky v EU a příležitosti, které z členství pramení pro město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, jeho občany a podnikatele. 

Paní Ladmanová následně na pracovním obědě diskutovala s vedením Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a zástupci regionální podnikatelské sféry. Hovořili se zejména o spolupráci mezi Zastoupením Evropské komise a regionálními subjekty kraje, energetice, přeshraniční spolupráci, nedostatečném dopravním propojení kraje, chybějících kvalifikovaných lidských zdrojích či přijetí eura. 

Odpoledne M. Ladmanová navštívila lokality jezera Medard a dolu Jiří na Sokolovsku se zástupci Sokolovské uhelné, a.s. Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard je připravena k finanční podpoře z Operačního programu Spravedlivá transformace.

 

Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 financuje Fond spravedlivé transformace, který je zaměřen na řešení negativních dopadů, jež způsobuje odklon od těžby uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Tyto tři regiony si v období 2021-2027 rozdělí 37,8 miliard Kč (při kurzu 24Kč/euro), přičemž do Karlovarského kraje půjde 5,8 miliardy Kč. Cílem podpory z Evropské unie je umožnit těmto regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady, které provázejí modernizaci a transformaci ekonomiky. Finanční podpora souvisí s cílem EU být do roku 2050 klimaticky neutrální.

K dalším významným zdrojům evropských financí pro Karlovarský kraj patří také tzv. strukturální fondy či Národní plán obnovy (NPO). Cílem plánů obnovy je pomoci členským státům řešit dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby v jejich hospodářství proběhla ekologická a digitální transformace a ekonomiky byly udržitelné. Revidovaný NPO pro Českou republiku má hodnotu 9,2 miliardy eur.