00 800 67 89 10 11

28. února 2024 18:00 - 19:30 | Klatovy

Beseda s Michalem Sedláčkem, diplomatem a velvyslancem ČR

Další beseda z cyklu "Dobrý, až velmi dobrý večer", tentokrát s Michalem Sedláčkem na téma "Dokážeme se prosadit ve světě a v Evropské unii?".

Kdy?   Středa 28. února od 18.00 hod.
Kde?   Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s. (Plánická 174, Klatovy)

Dokážeme se prosadit ve světě a v Evropské unii?

 Dobrý, až velmi dobrý večer

 s Michalem Sedláčkem, diplomatem a velvyslancem České republiky

Michal Sedláček se narodil v Plzni a věnoval svoji celoživotní dráhu prosazování zájmů České republiky v zahraničí. Aktivně se účastnil studentského protestního hnutí v listopadu 1989, dokonce byl na Národní třídě 17. 11. 1989, a po dokončení studia na Fakultě sociálních věd byl v roce 1990 jako zástupce stávkujících studentů zvolen poslancem České národní rady za Občanské fórum.

Po skončení poslanecké funkce nastoupil do diplomacie a od března 1993 pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1994 – 1998 působil na velvyslanectví ČR ve Washingtonu ve funkci vedoucího politického úseku. Následně v roce 2023 vystudoval Filmovou fakultu Columbia University v New Yorku. Po návratu z Ameriky se přestěhoval do Klatov a nastoupil do evropské sekce Úřadu vlády, kde připravoval předsednictví ČR v EU. Od roku 2008 vykonával funkci náměstka pro mezinárodní otázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odkud v únoru 2010 se vrátil zpět na Úřad vlády do funkce náměstka pro evropské záležitosti. V lednu 2011 odjel pracovat jako generální konzul ČR do Los Angeles. Po návratu měl na Ministerstvu zahraničí na starosti česko-americké vztahy. Od roku 2019 působil ve funkci velvyslance ČR v Peru a v Ekvádoru. Během nedávného předsednictví ČR v Radě EU vedl a předsedal krizovému řízení Rady EU. V současnosti se věnuje problematice reforem Evropské unie na MZV ČR v Praze.

Vstup volný.

Besedu pořádá Úhlava, o. p. s.Rotary Club Klatovy, ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a EUROPE DIRECT Klatovy.