00 800 67 89 10 11

28. srpna 2023 19:00 - 05. dubna 2025 19:30 | Brno

Výběrová řízení do institucí EU budou jednodušší

Nový model EPSO testů, které jsou nutnou podmínkou pro kariérní vstup do institucí EU. Český projekt Gateway to the EU institutions, který má za cíl usnadnit cestu Česka do institucí EU.

Interinstitucionální správní rada, řídící orgán úřadu EPSO, se rozhodla v rámci zásadního přehodnocení stávajícího způsobu provádění výběrových řízení zrušit ve výběrových řízení EPSO ústní testy. Výběrová řízení budou klást větší důraz na kvalifikaci uchazečů a na soubor písemných testů, které budou všechny probíhat v rámci jednoho sezení. Všechny testy budou distanční (tj. s dálkovým dozorem) a budou probíhat online. Díky tomu, že hlavní fáze výběrových řízení bude založena výhradně na písemných testech, bude úřad EPSO moci zkrátit lhůty výběrových řízení na pouhých 6 měsíců a výhledově i na méně. Po dokončení výběrového řízení sestaví výběrová komise rezervní seznam se jmény úspěšných uchazečů. Seznam bude poté dán k dispozici náborovým oddělením orgánů.

Hlavní přínosy nové podoby výběrového řízení: Rychlost, účinnost, modernost, transparentnost, kvalita, jasné kompetence a rozmanitost. 

Veškeré aktuální, či připravované výběrové řízení naleznete zde.  Více informací o novém modelu testů EPSO zde


A rádi bychom Vás informovali o projektu Gateway to the EU institutions / Češi do EU. Jde o společný projekt Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické, který má za cíl pomoci Čechům a Češkám snadněji se dostat do institucí EU. Inovativní kurz je určen absolventům vysokých škol, případně studentům posledních ročníků magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU.  Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice se všeobecným zaměřením (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists).