00 800 67 89 10 11

12. srpna 2023 09:00 - 17:00 | Klatovy

Česko-bavorský den v Domažlicích se vydařil!

V sobotu 12. srpna jste nás mohli potkat v Kulturním centru Pivovar v Domažlicích. Spolu s naší hostitelkou, obecně prospěšnou společností Úhlava, jsme připravili řadu zábavných i naučných aktivit pro děti i dospělé.

Česko-bavorský den uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s řadou partnerů, kteří zde představili úspěšné česko-bavorské projekty programu INTERREG ČR - Bavorsko z programového období 2014–2020? Příchozí se zároveň dozvěděli více i o prioritách pro období nové a mohli si zasoutěžit o atraktivní ceny.

Obecně prospěšná společnost Úhlava (hostitelská organizace našeho EUROPE DIRECT Klatovy) zde představila svůj projekt Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí. Společně jsme pak nabídli dětem i dospělým řadu aktivit, jak dokládají fotografie pod článkem. 

Mezi dalšími prezentujícími byla např. Jihočeská univerzita, Plzeňský kraj či Výzkumný ústav rostlinné výroby. A nechylo ani stanoviště Eurocentra Plzeň

Akce se vydařila.  Děkujeme pořadatelům za pozvání!