00 800 67 89 10 11

23. května 2023 17:00 - 19:00 | Kroměříž

Pšenice a společnost.

O jedné z nejdůležitějších světových plodin s Ing. Petrem Martinkem, CSc.

Pšenice a společnost.

O jedné z nejdůležitějších světových plodin s Ing. Petrem Martinkem, CSc.

Pšenice nyní zaujímá největší pěstební plochy na světě a závisí na ní 20 % lidské populace. Stála u zrodu zemědělství. Zamyslíme se nad vývojem této plodiny (domestikací, genetikou, šlechtěním) a nad perspektivami zabezpečování potravin pro další vývoj civilizace.

KDY: 23. 5. 2023, v 17:00

KDE: Konferenční sál Knihovny Kroměřížska

Vstup zdarma