00 800 67 89 10 11

01. března 2023 13:10 - 14. června 2023 13:10 | Liberec

Moje město Liberec

32. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC Téma: Liberec 21. století

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:

Pro každý dvoučlenný tým je připraven soutěžní arch, který obsahuje 5 okruhů pro vypracování. Vaším cílem bude zodpovědět a splnit jich co nejvíce. Čím více se vám jich podaří dokončit, tím větší budete mít šanci na výhru. Zvítězí tým, který získá největší počet bodů.

Přihlášku a soutěžní arch si můžete stáhnout dole na konci textu nebo o něj požádat na emailu: mojemestoliberec@seznam.cz nebo liberec@europe-direct.cz

Kategorie:

I. kategorie: 6. a 7. třída ZŠ; prima a sekunda gymnázií

II. kategorie: 8. a 9. třída ZŠ; tercie a kvarta gymnázií

Termín zveřejnění soutěžních materiálů: 1. 3. 2023

Termín odevzdání přihlášek: 31. 3. 2023

Termín odevzdání soutěžních archů: 22. 5. 2023 na email: mojemestoliberec@seznam.cz

Vyhlášení výsledků: 14. 6. 2023 od 16:00 ve V-klubu

Podmínky soutěže:

  • Soutěž probíhá pouze ve dvojicích, každá dvojice odevzdá jedno vypracování soutěžního archu.
  • Vyplněnou přihlášku přineste do V-klubu (ul. 5. května 36, Liberec), vhoďte do naší poštovní schránky nebo zašlete poštou na naši adresu.
  • Soutěžní arch vyplňte na počítači a pošlete pouze ve formátu PDF na email: mojemestoliberec@seznam.cz
  • Vaše selfie fotografie vložte do textu k úkolům. Soutěž je pro dvojice, tudíž i na selfie musíte být oba. Je možné udělat také 2 selfie každý zvlášť.
  • Vše včas splňte dle termínů výše.
  • Dvojice musí tvořit žáci/žákyně z jedné školy a z jedné kategorie.

Hodnocení:

U každé otázky je napsán počet bodů, který můžete získat. Každý okruh tvoří několik otázek.

Hodnotit se bude správnost odpovědí, ale také kreativita, za kterou můžete získat body navíc.

Za mimořádně pěkné zpracování celého archu, grafickou úpravu apod., může porota udělit další až tři bonusové body.

Důležitou součástí každé jednotlivé otázky je zdroj, ze kterého jste čerpali. Pozor! Pokud zdroj nebude uveden, nebo bude uveden nedostatečně, může to být důvodem ke snížení bodového ohodnocení dané otázky. Je možné, že některé odpovědi budete znát. Přesto je třeba si informace ověřit a uvést zdroj, kde jste danou informaci našli (nebudeme uznávat zdroj uvedený jako „z hlavy“ atp.).

Příklady uvedení zdroje:

Literatura Stačí napsat jméno autora/autorů, název knihy, číslo stránky, kde jste informaci našli. Např.: CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý. S. 295. Webové stránky: Zkopírujte přesný odkaz stránky, kde jste informaci našli (nestačí uvést pouze www.wikipedie.cz). Např.: http://www.totalita.cz/1989/1989_11.php

Vyhodnocení a ceny:

Vyhodnocení provede porota ve složení zástupců z V-klubu a Europe Direct Liberec. Tři nejlepší týmy z obou kategorií obdrží věcné ceny.

Jména výherců budou uveřejněna na www.vklub-ddmliberec.cz a na facebooku V-klub při DDM Liberec. Všichni účastníci obdrží diplom, který si mohou uložit do svého portfolia.

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve středu 14. 6. 2023 od 16:00 ve V-klubu (ulice 5. května 36, Liberec). Jsou zváni též učitelé, rodiče, spolužáci, kamarádi a další.

V rámci vyhlášení výsledků promítneme vaše fotky z výletů, seznámíme vás se správnými odpověďmi a přečteme některé z vašich článků.

Informační zdroje

Soutěžní okruhy jsou z různých oblastí, tudíž i informační zdroje, ze kterých budete čerpat, se mohou lišit. Kromě internetu najdete informace také v Městském informačním centrum v Liberci nebo v knihách o Liberci, které si můžete zapůjčit v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů, pěkné zážitky i počasí.