00 800 67 89 10 11

01. leden 2023 10:27 - 31. prosinec 2023 10:27 | Klatovy

Evropský rok dovedností 2023 v ED Klatovy

Evropská komise vyhlásila r. 2023 "Evropským rokem dovedností". Navazuje tak na jedno z hlavních témat r. 2022: "Evropa připravená na digitální věk". I naše EUROPE DIRECT Klatovy, prostřednictvím své hostitelské organizace Úhlava, o.p.s., zaměřuje část svých aktivit na tyto priority.

V průběhu první poloviny roku uspořádala obecně prospěšná společnost Úhlava (hostitelská organizace EUROPE DIRECT Klatovy), spolu se svými partnery, několik akcí zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti. 

V lednu se jednalo o exkurzi do klatovské firmy ATC Space, kterou jsme navštívili se skupinou studentů Střední průmyslové školy Klatovy. Jedná se o studenty zapojené do soutěže CanSat, organizované Evropskou vesmírnou agenturou ESA . Uspořádali jsme také školení pro učitele na téma Zábavná a efektivní výuka pomocí virtuální a rozšířené reality.

V únoru jsme pak v našich učebnách uskutečnili několik výukových programů a projektových dnů pro děti, zaměřených např. na základy programovánní, 3D modelování  a tisk či virtuální a rozšířenou realitu. Účastníky těchto akcí byly např. děti ze ZŠ Plánická Klatovy a ZŠ Bolešiny. Zrealizovali jsme také akreditovaný program pro učitele informatiky na ZŠ s tématem "3D technologie a jejich využití při výuce". 

Další výukové programy se konali také v březnu a dubnu. Jejich účastníky byly např. děti ze ZŠ Běšiny, ZŠ Plánická, DDM Klatovy či z nízkoprahového klubu Chapadlo. Opět se konal vzdělávací program pro učitele ZŠ, tentokrát zaměřený na umělou inteligenci a virtuální a rozšířenou realitu.

Celoročně zajišťujeme, ve spolupráci s dalšími partnery, tzv. Dětskou technickou univerzitu Fakulty strojní ZČU v Plzni. V jejím rámci se v dubnu a květnu konaly mj. také 2 exkurze do průmyslových podniků (Aerotech Czech. s.r o. v Klatovech a Dobler Metallbau, s. r. o. v Nýrsku). Děkujeme za skvělé přijetí a zajímavou exkurzi! 

A ani letos nebudeme chybět na Dětské vědecké konferenci, která se koná v sobotu 17. června v Klatovech.

Několik fotografií z některých akcí z úvodu letošního roku si můžete prohlédnout na fotografiích pod tímto článkem.