00 800 67 89 10 11

25. ledna 2023 10:00 - 11:00 | Klatovy

„Jak na stáž do Bruselu“ – beseda se studenty domažlického gymnázia

Ve středu 25. ledna jsme zavítali na domažlické Gymnázium J. Š. Baara. Po úvodním stručném představení činnosti EUROPE DIRECT Klatovy následovala beseda se sl. Katharinou Dirriglovou, absolventkou tzv. Schuman stáže v Evropském parlamentu. Besedu vyslechlo přes 60 studentů.

Katharina Dirriglová krátce přiblížila, které evropské instituce stáže nabízejí a jaké jsou jejich společné podmínky a předpoklady účasti. Popsala výběrové řízení na stáž do Evropského parlamentu (tzv. Schuman stáž), ve kterém sama uspěla. Pohovořila i o výběrovém řízení na stáž u Evropské komise, resp. jejích agentur, jakož i u EEAS (tzv. Blue Book stáž), které se sama také úspěšně účastnila. Upozornila i na další možnosti, které studenti mají (vč. např. stáže v Bundestagu). Nevynechala ani informace „ze zákulisí života stážistů“ v Bruselu.

Vzhledem k tomu, že Katharina Dirriglová pochází z malé obce Loučim, vzdálené od Domažlic cca 17 km a je také absolventkou gymnázia (byť toho klatovského), mohla jistě některé studenty svým příkladem motivovat. A to byl také jeden ze záměrů pořadatele této besedy.