00 800 67 89 10 11

01. ledna 2023 00:00 - 30. června 2023 23:55 | Most

Radě EU předsedá Švédsko

Od 1. ledna 2023 přebírá půlroční předsednictví v Radě EU Švédsko.

Od 1. ledna 2023 se Švédsko po třinácti letech ujímá svého třetího předsednictví v Radě EU jako poslední země z předsednického tria Francie – Česká republika – Švédsko.

Hlavní priority švédského předsednictví

  • bezpečnost - jednota
  • konkurenceschopnost
  • ekologická a energetická transformace
  • demokratické hodnoty a právní stát - naše základy
Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, tzv. trojic. Stávající trojici tvoří předsednictví Francie, České republiky a Švédska. Každá trojice připravuje společný program a témata, kterými se bude Rada EU zabývat v průběhu 18měsíčního období. Každá se tří zemí vlastní podrobnější program na 6 měsíců.