00 800 67 89 10 11

13. ledna 2023 12:00 - 31. ledna 2023 12:00 | Pardubice

Nová série přednášek

S radostí vám oznamujeme, že jsme navázali spolupráci s Institutem Paměti národa v Pardubicích. Můžete se těšit na celoroční sérii přednášek a besed s významnými osobnostmi o historických i současných tématech, demokratických hodnotách, lidských právech či boji za svobodu. Každé pondělí od 18:30 se na vás budeme těšit v přednáškovém sále Institutu Paměti národa v Pardubicích na adrese třída Míru 60.

16. 1. 2023 Proč musíme pomoci Ukrajině vyhrát válku?

Již příští pondělí 16.1. vás zveme na besedu s Davidem Stulíkem na téma „Proč musíme pomoci Ukrajině vyhrát válku?“ Pan Stulík strávil 12 let jako diplomat EU v Kyjevě. Nyní působí jako analytik a vedoucí východoevropského programu v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Co vedlo Rusko k agresi na Ukrajině? Ubrání se? A co pro její vítězství můžeme udělat nyní i my? Na tyto otázky se nám David Stulík pokusí odpovědět. 

 

23. 1. 2023 Znovuoživení a příběh Larischovy vily

Larischova vila, zvaná též Zámeček, je místo spjaté s nejbolestivějším obdobím dějin 20. století. Zveme vás na besedu o minulosti i současném stavu oprav, připravovaných expozicích a projektech pro mládež v této již stodvacetileté novorenesanční vile. S těmito informacemi nás seznámí její správce František Bobek, člen Československé obce legionářské, který se kromě revitalizace Zámečku věnuje také projektům pro děti a mládež.

 

30. 1. 2023 Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku

Hostem této besedy bude PhDr. Petr Blažek Ph.D., historik zabývající se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku z Ústavu pro studium totalitních režimů. Tématem této besedy bude nejen Jan Palach, ale několik dalších „živých pochodní“. Politicky motivované případy sebeupálení v sovětském bloku v letech 1966 až 1989.


Na besedy je vstupné 60 Kč.