00 800 67 89 10 11

31. prosince 2022 00:00 - 00:00 | Klatovy

Silvestrovské setkání Klubu klatovských knihomolů

Vyrazíme na literární výlet na Šumavu. Upřesníme zde i na našem Facebooku. Tentokrát je opět akce otevřena širší veřejnosti – rodinám s dětmi, protože putování po stopách Sidonie Nádherné letos v květnu se mimořádně vydařilo!

Čím dál víc se ukazuje, že tento přátelský klub otevřený novým členům i novým literárním výzvám potřebujeme jako sůl - proto se scházíme a zveme i další zájemce. Diskuse je základ všech dobrých věcí mezi přáteli i obecně ve společnosti, české i evropské, a nám je tu velmi dobře. Celý rok jsme načítali především Středoevropany a sledovali tento specifický literární prostor v díle Karla Čapka, Bruna Schulze, Sándora Máraie, Claudia Magrise, Karla Krause, Josepha Rotha, Roberta Musila a dalších, teoretickým průvodcem nám byla kniha M. C. Putny po "Středu"- Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Setkáváme se a sdílíme tipy na dobré texty v knihách, v online prostředí, ale i zajímavé a inspirativní audio texty. A protože právě poslední den v roce odešel Joseph kardinál Ratzinger, jeden z velkých Evropanů, otevřeli jsme i jeho klasický titul, bestseller z roku 1968, Úvod do křesťanství, text všeobecně srozumitelný a stále velmi zásadní. 

Spolupracujeme stále s Europe Direct Klatovy (informační kanceláří Zastoupení evropské komise v ČR) sídlící v Klatovech od roku 2021 v prostorách Úhlavy, obecně prospěšné společnosti. Zkoumáme evropanství a evropské hodnoty i touto náročnější cestou.

Letos jsme louskali tyto tituly, některé jsme nestihli či nesehnali, jiné přibyly:

    1. leden (23/1) Karel Čapek a jeho láska k člověku 
    2. únor: Claudio Magris: Mikrokosmy, Poslepu,Terst
    3. březen: Joseph Roth: Job + 2 povídky
    4. duben: Bruno Schulz (Skořicové krámy) / Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta
    5. květen: Drago Jančar / Eugíne Green: Rekonstrukce 
    6. červen SR: Sloboda, Vilikovský (Pes na cestě) + Výlet do Vrchotových Janovic za Sidonií Nádhernou z Borutína - A. Wagnerová: Sidonie Nádherná a konec střední Evropy
    7. červenec, srpen - letní čtení: Musil, Karl Kraus: Poslední dnové lidstva
    8.  září: Andrič
    10. říjen P. Celán (+ J. Joyce) – Rilke: Elegie z Duina (Přímoří)
    11. listopad: Franz Kafka
    12. prosinec Florián Illes: 1913, + silvestrovský výšlap na Šumavu

Kristýna, Klub klatovských knihomolů

FB stránka 3K
FB skupina 3K