00 800 67 89 10 11

21. listopadu 2022 10:00 - 15:00 | Klatovy

Rozhoduj o Evropě

V pořadí devátý seminář letošního ročníku projektu Rozhoduj o Evropě zamířil 21. 11. 2022 do Plzně.

První část programu věnující se simulaci jednání Evropského parlamentu a Rady přinesla nebývalé množství pozměňovacích návrhů k projednávané agendě. Účastníci však byli nekompromisní, a i přes všechno vynaložené úsilí se konsenzu na konečné podobě návrhu nařízení dosáhnout nepodařilo. 

Ve druhé části semináře měli účastníci příležitost diskutovat s našimi hosty, Nikolou Kalčíkovou z Eurocentrum Plzeň na téma “Budoucnost EU” a Janou Kotalovou za Evropské příležitosti pro mladé na téma "Co dělá EU pro mladé lidi."  EUROPE DIRECT KLATOVY bylo při tom. 

Více informací o projektu Rozhoduj o Evropě najdete zde.