00 800 67 89 10 11

20. července 2022 11:20 - 31. prosince 2024 11:20 | Jihlava

Naše nabídka přednášek pro školy

Představení základní nabídky přednášek střediska EUROPE DIRECT Jihlava pro školy v Kraji Vysočina

EVROPSKÁ MOZAIKA

 • CO DALI EVROPANÉ SVĚTU – zábavná hra zaměřená na evropské objevitele, vynálezce, vědce či umělce
 • KŘIVÉ BANÁNY A TUZEMSKÝ RUM: EUROMÝTY – výklad a aktivita ukazují, jaké mýty se o Evropské unii šíří, jak je to s nimi doopravdy, kde o Evropě hledat informace a jak odhalit dezinformace
 • C’EST LA VIE: FRANCIE – zábavná přednáška zaměřená na kulturu a život ve Francii
 • TAM, KDE KONČÍ EVROPA A ZAČÍNÁ SVĚT: PORTUGALSKO – zábavná přednáška zaměřená na kulturu a život v Portugalsku
 • CO TO TU BZUČÍ – zábavná aktivita a výklad zaměřené na včelařství a ochranu přírody v Evropské unii (pro MŠ a ZŠ)
 • VE STÍNU MEDVĚDA: RUSKO A EVROPA – výklad zaměřený na ruskou politiku a vztahy Ruska, Evropy a Česka (pro SŠ)

EVROPSKÁ UNIE OD A DO Z

 • EVROPSKÁ UNIE V KOSTCE – výklad stručně představuje Evropskou unii: kořeny a vznik, základní charakteristiku, členské státy, orgány a fungování, symboly
 • JAK FUNGUJE EVROPSKÁ UNIE – program žákům umožní porozumět fungování EU; 1 či 2 hodiny:

        • 1. hodina: KDO A JAK V EVROPĚ ROZHODUJE – základní výklad představuje orgány Evropské unie a jejich role, a postupy při rozhodování a tvorbě zákonů

        • 2. hodina: ROZHODNĚME O EVROPĚ – navazující zábavná hra, určená k pochopení a zafixování poznatků z výkladu

 • PŘÍLEŽITOSTI PRO MLADÉ V EVROPĚ – výklad zaměřený na možnosti mladých v Evropské unii: cestování, studium, dobrovolnictví, práce, stáže a další [nejoblíbenější!]
 • K ČEMU SLOUŽÍ EVROPSKÉ PENÍZE – hodina zahrnuje výklad a aktivitu:

        • pro ZŠ: konkrétní příklady jednoduše ukazují, na co jsou evropské peníze užívány na Vysočině a v okolí vaší školy

        • pro SŠ: příklady rámuje tématika jednotného evropského trhu, eurozóny a eura, evropského rozpočtu a evropských fondů

 • ČESKO A EVROPA – výklad shrnuje vztah České republiky k Evropské unii: cesta ČR do EU, postavení ČR v EU, předsednictví ČR v Radě EU, Češi v institucích EU, výhody a nevýhody členství (letos si připomínáme 20 let)

EVROPSKÝ KALENDÁŘ

 • VELIKONOCE V EVROPĚ: duben – zábavný program o velikonočních zvycích (pro MŠ a ZŠ)
 • DEN EVROPY: květen – program může zahrnovat přednášku a/nebo debatu (pro SŠ), nebo zábavnou hru (pro ZŠ)
 • EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ: září – výklad a zábavná aktivita zaměřené na jazykovou rozmanitost v Evropě (pro ZŠ)
 • ERASMUS DAYS: říjen – zábavná přednáška o programu Erasmus+
 • VÁNOCE V EVROPĚ: prosinec – zábavný program o vánočních zvycích (pro MŠ a ZŠ)