00 800 67 89 10 11

31. března 2022 09:00 - 18:00 | Klatovy

Představili jsme činnost EUROPE DIRECT Klatovy

Ve čtvrtek 31. března jsme na pozvání ředitelky územního odboru IROP pro Plzeňský kraj Ing. Magdy Sýkorové představili činnost EUROPE DIRECT Klatovy a její hostitelské organizace, obecně prospěšné společnosti Úhlava, na výjezdním zasedání ÚO IROP pro PK v Klatovech.

Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci!

Nejbližší plánovanou akcí je první zastávka IROP Tour v Plzeňském kraji, která se odehraje ve středu 20. dubna v sídle EUROPE DIRECT Klatovy - ve Vzdělávacím centru Úhlava, o. p. s. Více o této akce najdete zde.

Akce je tak dalším dílem seriálu, ve kterém se snažíme představovat dotační možnosti EU v Plzeňském kraji. V prosinci loňského roku jsme zájemce seznámili s možnostmi podpory česko-bavorské spolupráce z programu INTERREG (více zde).