00 800 67 89 10 11

11. října 2023 09:00 - 13. října 2023 20:00 | České Budějovice

Konference VŠERS - Udržitelný rozvoj XIV

Další ročník mezinárodní vědecké konference Vysoké školy evropských a regionálních studií „Udržitelný rozvoj XIV: Evropa a ČR v časech krize" se bude konat ve dnech 11.-13. 10. 2023.

Mezinárodní vědecká konference „Udržitelný rozvoj“ se koná každoročně již od roku 2010 v Českých Budějovicích ve spolupráci s Evropských regionem Dunaj-Vltava, Jihočeským krajem, Statutárním městem České Budějovice, Europe Direct České Budějovice, Eurocentrem České Budějovice, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.


Mezinárodní konference Udržitelný rozvoj představuje platformu pro diskusi nad aktuálními problémy a trendy udržitelného rozvoje regionů EU. Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi v oblasti ekonomie, managementu, politologie, práva i bezpečnostních věd a prostor k reakci na aktuální dění. V tomto smyslu si konference klade v roce 2023 následující cíle:

 • Zhodnotit dopady různých krizí (energetická, finanční atd.) na občany, firmy, státy a veřejné rozpočty a jejich dlouhodobou udržitelnost.
 • Zhodnotit aktuální situaci, problémy a výzvy EU v roce 2023 (válka na Ukrajině, migrační krize, dopady COVID-19, energetická a potravinová bezpečnost, prohlubování integrace ČR, stav demokracie v EU, participace občanů na evropské integraci, problematika Schengenu, Europolu, Eurojustu, spolupráce v oblasti vybraných politik EU, institucionální reformy, různé představy o budoucnosti EU, udržitelnost základních svobod EU, vnitřní a vnější bezpečnost EU, rozvoj evropských regionů atd.).
 • Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovně občanů EU z hlediska současného ekonomického vývoje.
 • Charakterizovat celkový strategický pohled na Evropu a její budoucí směřování v politické, ekonomické, sociální, bezpečnostní a environmentální dimenzi.
 • Charakterizovat aktuální trendy bezpečnostních věd při odhalování, objasňování, vyšetřování a předcházení kriminality či jiné protispolečenské činnosti.
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
 • 11. 10. 2023 – příjezd účastníků, neformální setkání účastníků konference
 • 12. 10. 2023 – registrace, plenární zasedání, oběd, jednání v sekcích, společenský večer (Budvar)
 • 13. 10. 2023 – jednání v sekcích, závěry konference, oběd, ukončení konference
HLAVNÍ SEKCE KONFERENCE
 • I. Aktuální problémy a výzvy Evropské unie v časech krize (12. 10. 2023)
 • II. Krize demokracie a perspektivy řešení (12. 10. 2023)
 • III. Aktuální reflexe (výzvy) právních a bezpečnostních věd v optice faktického potírání kriminality a jiné protispolečenské činnosti (12. 10. 2023)
 • IV. Aktuální otázky teorie a praxe práva (12. 10. 2023)
 • V. Aktuální otázky bezpečnostního managementu – výzvy, hrozby, rizika (12. 10. 2023)
 • VI. Digitalizace a umělá inteligence: aktuální trendy a výzvy (12. 10. 2023)
 • VII. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky, managementu a veřejné správy (12. 10. 2023) VIII. Udržitelný urbánní a regionální rozvoj ve státech EU (12. 10. 2023)
 • IX. Veřejná správa – komunální politika a krize demokratického vládnutí (13. 10. 2023) 
DOPROVODNÉ SEKCE KONFERENCE (BEZ PUBLIKAČNÍHO VÝSTUPU)