00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Strategie pro rovnost žen a mužů: na cestě k Unii rovnosti

Evropská komise | 05.03.2020
Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise dnes představila svou strategii pro rovnost žen a mužů v Evropě. vropská unie je co do rovnosti žen a mužů globálním lídrem a v posledních desetiletích v této oblasti dosáhla významného pokroku, avšak genderově podmíněné násilí a stereotypy nadále přetrvávají.
Více

Závazek dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050: Komise navrhuje evropský právní rámec pro klima

Evropská komise | 04.03.2020
Článek obsahuje rychlé shrnutí · Komise dnes představila návrh, kterým plánuje zakotvit do právní úpravy politický závazek EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, aby ochránila planetu a své obyvatelstvo.
Více

Eurobarometr: Ochrana životního prostředí a klimatu je důležitá pro více než 90 % evropských občanů

Evropská komise | 03.03.2020
Podle nového průzkumu Eurobarometr 94 % občanů ve všech členských státech EU tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitá. Mimoto 91 % občanů uvedlo, že změna klimatu je v EU závažným problémem. Podle 83 % dotázaných jsou pro ochranu životního prostředí nezbytné evropské právní předpisy.
Více

Komise podává zprávu o pokroku Albánie a Severní Makedonie

Evropská komise | 03.03.2020
Komise dnes předložila aktuální informace o pokroku, jehož Albánie a Severní Makedonie dosáhly při řešení reforem souvisejících s právním státem, konkrétně v oblastech, které byly stanoveny v červnu 2018 Radou.
Více

Evropská komise inaugurovala celosvětovou koalici pro biologickou rozmanitost

Evropská komise | 03.03.2020
U příležitosti Světového dne planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů dnes Evropská komise v Monaku inaugurovala novou celosvětovou koalici pro biologickou rozmanitost. 
Více