00 800 67 89 10 11

RSS Novinky

Vše, co by vás mohlo zajímat a nenašli jste na našich stránkách.

V této části naleznete některé zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.

Zdroje

Fond Evropské rady pro inovace: první kapitálové investice ve výši 178 milionů EUR do průlomových inovací

Evropská komise | 06.01.2021
Komise dnes oznámila první kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím fondu Evropské rady pro inovace (ERI). 42 vysoce inovativních začínajících podniků a malých a středních podniků společně obdrží kapitálové financování ve výši přibližně 178 milionů EUR na rozvoj a rozšíření průlomových inovací v oblasti zdraví, oběhového hospodářství, vyspělé výroby a dalších oblastí. 
Více

Posuzování vlivů na životní prostředí: Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu Česka s Polskem

Evropská komise | 17.12.2020
Komise dnes přijala odůvodněné stanovisko v řízení, které zahájilo Česko vůči Polsku podle článku 259 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česko tvrdí, že Polsko porušilo právo Evropské unie některými opatřeními přijatými v rámci řízení o prodloužení koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów do roku 2026.
Více

Komise navrhuje revidovaná pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu

Evropská komise | 15.12.2020
Evropská komise dnes přijala návrh na revizi pravidel EU pro transevropské energetické sítě (nařízení TEN-E). Chce tím lépe podpořit modernizaci evropské přeshraniční energetické infrastruktury a dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu.
Více

Evropa připravená na digitální věk: Komise navrhuje nová pravidla pro digitální platformy

Evropská komise | 15.12.2020
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru – komplexní soubor nových pravidel pro všechny digitální služby, včetně sociálních médií, internetových tržišť a dalších on-line platforem, které působí v Evropské unii: akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích.
Více

Zelená dohoda: Udržitelné baterie pro oběhové a klimaticky neutrální hospodářství

Evropská komise | 10.12.2020
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes navrhuje modernizaci právního předpisu EU o bateriích, a představuje tak první z iniciativ oznámených v novém Akčním plánu pro oběhové hospodářství.
Více