00 800 67 89 10 11

24. říjen 2022 17:00 - 19:00 | Kroměříž

Národnostní problémy Rakouska-Uherska a jeho rozpad v roce 1918

Promluví historik, odborník na moderní dějiny slovanských národů Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Při příležitosti státního svátku 28. října a vzniku Československa, také jako připomínka současného českého předsednictví v Radě EU.
O jednom z nejvýznamnějších období formování českého národa promluví historik, odborník na moderní dějiny slovanských národů Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Jan Rychlík působí mj. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem celé řady studií, článků a knižních monografií.
KDE: Konferenční sál Knihovny Kroměřížska
KDY: 24. října 2022 v 17:00. 
Vstup zdarma.