00 800 67 89 10 11

21. září 2022 18:00 - 20:00 | Kroměříž

Noc literatury

Zveme Vás na veřejný přednes ukázek současné evropské literatury.

Zveme Vás na veřejný přednes ukázek evropské literatury.

V prostorách Informačních služeb Knihovny Kroměřížska -

Parkovací dům (Havlíčkova ulice) bude číst ukázky herec

Zdeněk Junák.

V prostorách Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia 

budou číst studenti AG.