00 800 67 89 10 11

17. květen 2022 10:00 - 15:00 | České Budějovice

EuropaSecura 2022 - Krajské kolo

Soutěž EuropaSecura je určena všem studentům a studentkám SŠ, kteří mají zájem o aktuální dění a mezinárodní události, chtějí si rozšířit znalosti a zažít něco nezapomenutelného.

Ústní část krajského kola bude probíhat formou ústní obhajoby písemné části, oponentury analýzy konkurenčního týmu a následné diskuze. 

Do ústní části krajského kola postupují ty týmy, které vypracovaly kvalitní bezpečnostní analýzu a obstály v konkurenci v rámci svého kraje. Nejlepší týmy budou pozvány na setkání s ostatními týmy a odbornou porotou, kde každý tým obhájí svou práci a představí krátkou oponenturu na předem přiřazenou práci konkurenčního týmu.

Nezávislá komise bude celou dobu vystupovat v roli hodnotitelů a bude klást doplňující otázky. 

Nejlepší tým z každého kraje postoupí do nezapomenutelného celostátního finále v Brdech, které pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Armádou ČR.

Kdy: 17. 5. 2022 od 10:00

Kde: EUROPE DIRECT České Budějovice (budova ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice)

Více informací o krajském kole soutěže EuropaSecura 2022 se dozvíte zde.