00 800 67 89 10 11

11. květen 2022 15:30 - 17:00 | Jihlava

Po kolejích do Evropy: vysokorychlostní železnice na Vysočině (?)

Zveme Vás na debatu "Po kolejích do Evropy: vysokorychlostní železnice na Vysočině (?)" která proběhne 11. května 2022 od 15:30 v Aule Gymnázia Žďár nad Sázavou (Neumannova 1693/2)

Přijďte diskutovat s odborníky:
  • Jan Ilík - České dráhy
  • Luděk Minář - Ministerstvo dopravy
  • Vilém Pařil - Masarykova univerzita
Celou debatou nás provede moderátor Jan Kabrda.

Železniční síť je v České republice tvořena ze 70 % regionálními tratěmi. Diskuse o výstavbě vysokorychlostní tratě (VRT) je přítomna od 90. let, jejich příprava však začala až v posledních letech. Přes Vysočinu stát plánuje vést novou trať mezi Prahou a Brnem, po které by vlaky měly jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Vysokorychlostní trať Vysočina je součástí v budoucnu nejvytíženější VRT Praha – Brno. Dokončení úseku umožní zkrácení jízdní doby vlaků mezi Prahou a Brnem na hodinu. Z Prahy do Jihlavy by se pak cestující mohli vlakem dostat za 40 až 50 minut, z Jihlavy do Brna o něco dříve.

V roce 2022 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy studii proveditelnosti, která mimo jiné poprvé přiznala oficiálně vznik nového terminálu u Pávova mezi firmou Bosch Diesel a dálnicí. U Jihlavy pak trať bude kopírovat dálnici D1. Druhý terminál vznikne přímo v centru Jihlavy v místě současného městského nádraží. Stavba ovšem přinese zlepšení dopravy i ostatním obyvatelům Vysočiny. Jste z Havlíčkova Brodu či Žďáru nad Sázavou? Pokud ano, nejen že budete moci cestovat do řady evropských metropolí z pávovského terminálu, ale některé vlaky budou z vysokorychlostní tratě zajíždět po stávající železnici přímo na Vaše nádraží!  Realizace etapy na Vysočině by měla započít v roce 2029.

Evropský význam projektu

Sbližování evropských zemí a jejich ekonomik vede k růstu poptávky po dopravě, a to osobní i nákladní. S tím je spojen požadavek na rozvoj dopravní infrastruktury. Odpovědí je vytvoření tzv. Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Její součástí je i trasa VRT Praha – Brno – Ostrava. Cílem projektu je zajistit nezbytnou dopravní infrastrukturu pro zlepšení dostupnosti a propojenosti všech regionů Evropské unie (EU) pro řádné fungování vnitřního trhu. Environmentálně přijatelná forma dopravy podporuje cíle EU v oblasti ochrany životního prostředí. Je dalším krokem na cestě k nízkouhlíkové ekonomice a pomůže při snížení závislosti dopravy na tradičních uhlovodíkových palivech. Přispěje k trvale udržitelnému rozvoji EU.