00 800 67 89 10 11

01. červen 2022 00:05 - 06. říjen 2022 23:55 | České Budějovice

Informatika a robotika pro školy

Vážení učitelé, ve spolupráci s odborníky ze společnosti Zonepi s.r.o. jsme pro pro vás připravili výukové programy pro vaše žáky, které jsou zaměřené na informatiku, robotiku a rozvoj digitální gramotnosti.

Výukové programy jsou zaměřené na rozvoj informativních a digitálních kompetencí žáků a rozvoj robotiky. Žáci budou mít možnost si daného robota vyzkoušet na vlastní kůži. Zkušený lektor jim vysvětlí jak s robotem manipulovat a jak jej naprogramovat tak, aby splnil jimi požadovaný úkol. Poté si žáci robota vyzkouší sami naprogramovat.

S jakými roboty budou žáci pracovat?

 • Edison V2.0 (pro 1. stupeň ZŠ)
 • Codey Rocky (pro 2. stupeň ZŠ)
 • mBot2 (pro 2. stupeň ZŠ)

Jak probíhá výukový program?

 1. Úvod a úvod do programování (cca. 45 minut) 
  • Představení lektora.
  • Žáci se seznámí se základními pravidly a poznají daného robota a princip jeho ovládání.
 2. Blokové programování (cca. 15 minut)
  • Lektor žákům vysvětlí základy blokového programován a základy programovacího jazyka.
 3. Programování v praxi (cca. 30 - 45 minut)
  • Lektor žákům vysvětlí jak robota správně naprogramovat, tak aby splnil požadovaný úkol.
  • Žáci si vytvoří vlastní program pro robota.
 4. Jezdíme s robotem (cca. 30 - 45 minut)
  • Žáci si sami vyzkouší co se o robotovi a programování dozvěděli.
  • Poznají jaká úskalí, výhody, ale i vliv má na robota samotné programování.
  • Lektor připraví pro žáky soutěžní trasu s překážkami.
  • Hlavním úkolem žáků bude vytvořit vlastní program tak, aby robot projel celou trasu přesně podle stanovených pravidel.
 5. Závěr a hodnocení
  • Lektor shrne veškerá fakta, která se žáci během výukového programu naučili a dá prostor pro debatu. 
Pozn.: Části výukových programů se mohou lišit dle vybraného robota, věku vašich žáků a předchozí domluvě. 

Podmínky vzdělávacího programu

 • Program je vždy realizován pro jednu třídu (max. 25 dětí)
 • Délka trvání programu je 4 vyučovací hodiny
 • Program je realizován ve vašich počítačových učebnách ( 2 žáci = 1 počítač)
 • V případě, že nemáte vlastní počítačové učebny, program lze realizovat u našich partnerů

Realizace výukových programů je ZDARMA!

K dispozici máme termíny na červen 2022, které si můžete zarezervovat na e-mailu ceske.budejovice@europe-direct.cz nebo telefonicky na čísle 773 201 062.