00 800 67 89 10 11

22. únor 2022 00:01 - 18. duben 2022 23:59 | České Budějovice

Cena evropského občana 2022

Evropský parlament nepřijímá pouze právní předpisy, jeho cílem je rovněž podporovat vše prospěšné. Každý rok uděluje čtyři ceny jako uznání zásluh v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů pro mladé lidi a řádného občanství. To je příležitost, jak zviditelnit občany a organizace usilující o to, aby svět byl o něco lepším, a jdou ostatním příkladem. Jednou z udělovaných cen je právě Cena evropského občana.

Cena evropského občana oceňuje iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot. Víte o projektu, který si zaslouží získat tuto cenu? Nyní ho můžete nominovat! 


Evropský parlament každoročně uděluje tuto cenu projektům uskutečňovaným osobami nebo organizacemi, které podporují: 

  • vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany v EU 
  • přeshraniční spolupráci posilující myšlenku evropanství
  • hodnoty EU a základní práva 


Jak se přihlásit 


Soukromé osoby, skupiny, sdružení nebo organizace se mohou ucházet o Cenu evropského občana se svým projektem nebo určitý projekt nominovat. Nominaci mohou předložit také poslanci EP. 


Během letošního Evropského roku mládeže bude zvláštní pozornost věnována projektům, které realizují mladí Evropané nebo které se věnují mládeži.


Projekty lze přihlásit v období od 22. února 2022 do 18. dubna 2022 (přihláška nebo nominace musí být doručena do půlnoci bruselského času).


Další informace a přihlášky naleznete zde.