00 800 67 89 10 11

02. březen 2022 00:05 - 01. duben 2022 23:55 | České Budějovice

Válka na Ukrajině přehledně

EU je jednotná ve své solidaritě s Ukrajinou a bude nadále podporovat Ukrajinu a její lid společně s jejími mezinárodními partnery, mimo jiné prostřednictvím dodatečné politické, finanční a humanitární podpory. EU reagovala rychle a rozhodně na ruskou agresi přijetím dalších restriktivních opatření v reakci, která budou mít pro Rusko masivní a vážné důsledky.

Sankce EU proti Rusku


V reakci na nevyprovokovaný bezprecedentní vojenský útok ruského prezidenta Putina na Ukrajinu přijala EU rozsáhlý balíček omezujících sankcí, jejichž cílem je:

  • ochromit schopnost Kremlu financovat válku
  • způsobit politické elitě Ruska odpovědné za invazi zřetelné hospodářské a politické náklady
  • umenšit jeho hospodářskou základnu

Tato opatření jsou promyšlená a cílená, zasahují Rusko na citlivých místech (s maximálním dopadem na ruskou politickou elitu) a jsou dobře koordinována s našimi spojenci.

Sankce jsou uvedeny zde. 


Pomoc EU Ukrajině

Ruské ozbrojené síly zahájily 24. února 2022 rozsáhlou invazi na Ukrajinu. V důsledku této nevyvolané a neodůvodněné agrese se rozsáhlé části ukrajinského území staly válečnými oblastmi, z nichž prchá mnoho lidí.

Evropská komise organizuje nepřetržitě mimořádnou pomoc pro Ukrajinu. Jedná se jak o humanitární pomoc, tak o pomoc v oblasti civilní ochrany.

Komise rovněž úzce spolupracuje se zeměmi, které sousedí s Ukrajinou, aby je podpořila při poskytování ochrany osobám prchajícím před invazí.

Více informací o pomoci Ukrajině naleznete zde.


Společně pro Ukrajinu: Vaše příběhy

Válka na Ukrajině stále probíhá a stále více lidí je nuceno opustit své domovy. Seznamte se s některými jejich příběhy o statečnosti a odolnosti, když mluví o svých cestách a některých otřesných zážitcích, které museli prožít.

Příběhy naleznete zde.


EU stojí za Ukrajinou - Jak můžete pomoci i vy!


Každý, kdo chce, tak může podpořit lidi, kteří byli nuceni uprchnout z Ukrajiny kvůli invazi nebo kteří na Ukrajině zůstali a potřebují pomoc. Můžete tak učinit skrze národní pobočky mezinárodních agentur, charitativní a humanitární organizace. 

Přehled organizací naleznete zde.