00 800 67 89 10 11

01. únor 2022 01:00 - 30. prosinec 2022 22:00 | Pardubice

Evropa pro mladé

Evropská unie se v letošním roce rozhodla zaměřit na mládež. Evropský rok mládeže 2022 má za cíl obnovení pozitivního výhledu pro evropské mladé lidi negativně ovlivněné dopadem pandemie COVID-19. Bude zahrnovat konference, iniciativy podporující účast mládeže na tvorbě politik, osvětové kampaně o inkluzivnější, zelené a digitální EU, jakož i studie a výzkum situace, ve které se mladí lidé v EU nacházejí. #EuropeanYearOfYouth

Vyhlášení roku evropské mládeže je jasnou zprávou, že EU vnímá mladou generaci jako svou prioritu, je si vědoma jejích problémů a výzev, které pandemie ještě umocnila, a je připravena na ně reagovat. 

 

V Evropě je 1 ze 6 lidí ve věku 15 až 29 let. Před pandemií strávila třetina mladých lidí dva nebo více týdnů v zahraničí prací, vzděláváním nebo odbornou přípravou. Tři čtvrtiny mladých lidí vnímají Evropskou unii a demokracii pozitivně. 

 

Tento měsíc vám představíme několik programů, které EU mladým lidem nabízí. 

 

Kromě asi nejznámějšího programu Erasmus+, díky kterému každý rok studuje nebo se školí více než 300 000 účastníků, se dozvíte například o Evropském portálu mládeže, který nabízí mladým lidem informace o pracovních či vzdělávacích příležitostech v Evropě i mimo ni. 

Více informací se dozvíte také o evropské síti služeb zaměstnanosti EURES, která usiluje o to, aby evropští občané měli stejné pracovní příležitosti i navzdory jazykovým překážkám, kulturním či byrokratickým rozdílům v rámci celé Evropy. 

Představíme vám i Dům zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizaci MŠMT, která poskytuje informační a poradenské služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání.  

 

Zmíníme i několik programů a fondů, které podporují spolupráci mezi státy EU, dále mezi státy EU a zeměmi, které nejsou členy EU včetně těch, které leží mimo Evropu. Příkladem jsou například programy AKTION Česká republika – Rakousko, Barrandův stipendijní program (mezi ČR a Francií), Fondy EHP (ČR, Island, Norsko a Lichtenštejnsko), CEEPUS (spolupráce VŠ v zemích střední a jihovýchodní Evropy), Studium cizinců v ČR (umožňující studium zájemcům ze zemí Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky). 

 

Připomeneme Konferenci o budoucnosti Evropy, jejíž snahou je zapojit mladé lidi do tvorby politik a organizovat aktivity zaměřené na mládež v celé EU, a Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany, do které můžete ještě do poloviny února zasílat své projekt.

 

Také náš tým Europe Direct Pardubice se intenzivně věnuje vzdělávání mladých, od školky až po vysokoškoláky. Zpracováváme tematické pracovní listy pro různé věkové skupiny, připravujeme interaktivní vzdělávací programy, přednášky pro školy i pro širokou veřejnost. Přehled našich služeb najdete v článku s nabídkou pro školní rok 2021/2022.