00 800 67 89 10 11

21. leden 2022 15:27 - 09. únor 2022 23:59 | Karlovy Vary

Žádosti - Cíl 3

Ukončení příjmu žádostí do programu pro přeshraniční spolupráci Svobodný stát Bavorsko-Česká republika ETZ 2014-2020

Do 9. 2. 2022, 23:59 hodin (datum elektronického doručení) je nutné podat žádosti o dotaci z programu pro přeshraniční spolupráci Svobodný stát Bavorsko-Česká republika ETZ 2014-2020. O žádostech se rozhodne na 14. zasedání monitorovacího výboru, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022. Doba realizace nově podaných projektů je do 31. 3. 2023.

Vzhledem k tomu, že kromě prioritní osy 1 - Výzkum, technologický rozvoj a inovace ještě nebyly vyčerpány finanční prostředky programu, mají žadatelé možnost předkládat projektové žádosti do prioritních os 2 - Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, 3 - Investice do dovedností a vzdělávání a 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

Bližší informace k programu spolupráce a k nabídce konzultací ohledně podmínek přiznání dotace najdou zájemci na internetových stránkách www.by-cz.eu K dispozici jsou zde i kontakty na všechny pracovníky konzultující projektové žádosti a je možné se na ně v příslušném kraji obrátit.