00 800 67 89 10 11

02. leden 2022 00:00 - 31. prosinec 2022 23:55 | Pardubice

Téma měsíce - biodiverzita

Letošní rok začneme krásným a zároveň důležitým tématem, kterým je biodiverzita. Co si pod tímto slovem vlastně můžeme představit, k čemu je i pro člověka důležitá a jak může každý z nás přispět k její ochraně?

Začněme tedy pěkně od začátku. Za biodiverzitu neboli biologickou rozmanitost, nebo chcete-li pestrost života můžeme považovat různé druhy zvířat, rostlin i virů a bakterií, které žijí na Zemi. U zástupců jednoho druhu můžeme sledovat rozdíly ve velikosti, barvě či tvaru v závislosti na prostředí, ve kterém se vyskytují. Kombinací biologické rozmanitosti a konkrétního životního prostředí vznikají ekosystémy, jako například oceány, lesy a korálové útesy. V nich na sebe vzájemně působí různé druhy zvířat a rostlin. 

 

Biodiverzita je tedy výsledkem 3,8 miliard let evoluce a je nezbytná pro přežití lidského rodu. Produkce potravin je možná díky přírodním podmínkám, jako je úrodnost půdy a čistota vodních zdrojů. Rostliny čistí ovzduší a uvolňují kyslík. Jsme závislí na mnoha přírodních zdrojích, k nimž patří kromě potravin i stavební materiály, teplo, textilie či složky používané v lécích.

 

Biologická rozmanitost je však ohrožena. Rostlinné a živočišné druhy vymírají, a to zejména v důsledku lidské činnosti. Jakmile ke ztrátě biodiverzity dojde, nelze ji už získat zpět.

 

Tato skutečnost byla důvodem, proč se Evropská unie zavázala ztrátu biodiverzity zastavit. Už více než 25 let buduje EU síť více jak 26 000 chráněných území, jejichž rozloha přesahuje 850 000 km2. Tato síť známá jako Natura 2000 je největší sítí chráněných území na světě.

 

Sledujte naše sociální sítě Facebook a Instagram, kde vám dáme několik tipů, jak můžete k ochraně biodiverzity přispět. 

 

Téma biologické diverzity je součástí priorit EK obsažených v tzv. Zelené dohodě. „Naše životní prostředí, naše přírodní klenoty, naše moře a oceány musí být zachovány a chráněny“, říká Ursula von der Leyen, předsedkyně EK ve strategickém dokumentu Moje agenda pro Evropu. S tím souvisí rovněž zpracování Strategie biologické rozmanitosti pro rok 2030, jež obsahuje plány na její obnovení v Evropě a odráží i úsilí EU být lídrem i na celosvětové úrovni.