00 800 67 89 10 11

23. listopad 2021 19:00 - 31. březen 2022 23:55 | Karlovy Vary

Konference o budoucnosti Evropy

Chcete přispět k debatě o budoucnosti EU?

Konference o budoucnosti Evropy (KOBE)

Je iniciativa Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU vyhlášená dne 9. května 2021. Jedná se o celoevropskou akci významného rozsahu, která proběhne formou diskusí s občany a umožní tak lidem z celé Evropy sdílet postřehy a pomáhat utvářet naši společnou budoucnost. V rámci konference se využívá jednak inovativní vícejazyčná digitální platforma, kde může každý Evropan sdílet podněty, a dále vnitrostátní a evropské panelové diskuse občanů. Příspěvky jsou podkladem pro plenární zasedání konference. KOBE tak nabízí nový typ veřejného fóra pro otevřenou, inkluzivní a transparentní diskusi s občany o klíčových prioritách a výzvách.

Pro účast na vícejazyčné platformě je nutná registrace. Diskuse je možná v českém jazyce a je rozdělena do 9 tematických oblastí -  evropská demokracie, životní prostředí, vzdělání a kultura, migrace, zdraví a další nebo si můžete vybrat všeobecné téma „jiné“. Již dne jsou zde zaevidovány stovky námětů, např. bezplatné jazykové kurzy narozeninové, podpora výstavby ekologicky udrž. domů, ukončení střídání letního a zimního času, euro, migrace, obrana EU atp.

Výsledky KOBE se očekávají na jaře 2022. Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě společnému předsednictví Rady EU (Francie, ČR a Švédsko). Trojice orgánů by následně měla co nejdříve rozhodnout, jak co nejúčinněji – v rámci svých pravomocí a v souladu se smlouvami EU – naváže na tuto zprávu pomocí konkrétních opatření.

V rámci KOBE jsme uspořádali 2. 11. 2021 regionální diskusi Generace (o) Evropě v Karlových Varech. Závěry z akce najdete na Euroskop.cz nebo vícejazyčné platformě a fotografie jsou níže.