00 800 67 89 10 11

15. listopad 2021 23:23 - 23:23 | Karlovy Vary

Hospodářská ročenka kraje

Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020. Přehled nejdůležitějších ekonomických údajů podle ORP. Chcete investovat v Karlovarském kraji?

Už více než rok a půl musejí podnikatelé řešit zcela nové situace, které jsou důsledkem pandemie covidu-19. Někteří museli omezit nebo dokonce uzavřít provozy, jiné trápila personální tíseň, další omezená logistika či nedostatek materiálu a komponentů pro výrobu. Jak konkrétně se uplynulé měsíce podepsaly na chodu významných společností v Karlovarském kraji? To mapuje nová Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020, kterou jsme vytvořila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Karlovarským krajem a společností AQE advisors.

Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020 bude distribuována členům KHK KK, představitelům obcí, ale také investorům. Zájemcům z řad široké veřejnosti bude ročenka k dispozici ke stažení na webu KHKKK: https://1url.cz/7KCf8 


"Ročenka nabízí věrnou zprávu o úrovni kvality života v jednotlivých regionech obcí s rozšířenou působností i v Karlovarském kraji jako celku. Čtenáři by v publikaci měli najít informace, které jim pomohou při rozhodování a řešení různých situací v dnešní neklidné době. Mezi samotnými regiony by pak díky publikaci měla vzniknout zdravá konkurence a soutěžení o lepší příčky v jednotlivých žebříčcích v budoucích letech,“ uvedl předseda představenstva předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda

Ve středu 10. 11. byla Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020 slavnostně pokřtěna v Chebu v Galerii 4 za přítomnosti významných regionálních osobností.