00 800 67 89 10 11

04. listopad 2021 10:00 - 12:00 | Karlovy Vary

Transformace v uhelných regionech

Pro všechny, kteří se chtějí seznámit s aktuálními informacemi, týkající se SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE v Karlovarském kraji.

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 10:00 do 11:30 pořádá Karlovarský kraj on-line seminář přes nástroj MS Teams. 


Cílem je seznámení s aktuálními informacemi z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) v návaznosti na Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). 


Zástupci Karlovarského kraje Vám představí oblasti transformace Karlovarského kraje.


Registrace na e-mailové adrese: eva.korfova@mmr.cz, do 02. 11. 2021