00 800 67 89 10 11

15. listopad 2021 13:00 - 15. únor 2022 13:00 | Most

Učíme o Evropě pro Evropu

Chcete se dozvědět více o problematice Evropské unie? Zapojte se s námi do bezplatného kurzu pro pedagogy!

Informační centrum Europe Direct Most připravilo zajímavou nabídku pro pedagogy v regionu.

IC ED Most otevírá bezplatný kurz pro pedagogy středních a vysokých škol Ústeckého kraje s názvem:

UČÍME O EVROPĚ PRO EVROPU,

jehož cílem je podpořit kvalitní výuku zaměřenou na problematiku EU. Forma studia je korespondenční, doplněná součinností tutora.

Učivo je rozloženo do 10 lekcí, přičemž každá bude ukončena shrnujícím testem. Časově je výuka rozvržena do tří měsíců. Součástí závěrečného hodnocení bude test, jehož zvládnutí bude podmínkou pro získání certifikátu.

každý účastník obdrží kvalitně zpracované studijní texty, které se mohou sát výbornou pomůckou při výuce na škole, kde účastník kurzu působí.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. listopadu 2021 elektronicky na adresu:

most@europe-direct.cz


OSNOVA KURZU:

  • Historie integračních procesů v Evropě
  • Evropská společenství a Evropská unie
  • Hospodářská a měnová unie
  • Instituce Evropské unie
  • Právo Evropské unie
  • Evropské politiky a rozdělení kompetencí
  • Evropské svobody a Schengenský prostor
  • Programová období, rozpočet
  • Česká republika a Evropská unie
  • Aktuální problémy EU (Green Deal, COVID-19, energetika atd.)