00 800 67 89 10 11

22. říjen 2021 09:00 - 17:00 | Olomouc

Rozhoduj o Evropě!


 Prezenční seminář projektu "Rozhoduj o Evropě - staň se na den tvůrcem evropské politiky" je určený žákům všech středních škol z Olomouckého a Zlínského kraje.

 Seminář bude sestávat ze částí:
 - zjednodušená simulace Rady EU a Evropského parlamentu,
 - debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

 Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na modelové zasedání institucí EU v polovici prosince 2021 v Brně

 Místo semináře: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra politiologie a evr. studií, Křížkovského 12, Olomouc

Během semináře budeme dodržovat zvýšené hygienické opatření

 Na semináře v regionech naváže modelové zasedání institucí EU v polovici prosince 2021. Projekt je zaměřen na diskusi s mladými lidmi v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich vzájemný dialog s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt je součástí Konference o budoucnosti Evropy.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.
Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.