00 800 67 89 10 11

20. říjen 2021 10:30 - 12:00 | Liberec

Evropské debaty: Klimatická změna

Přednáška se bude věnovat klimatické změně v obecné rovině a na globální úrovni. Soustředit se budeme i na to, jak mohou reagovat na klimatickou změnu jednotlivci. Jak vážná je situace okolo klimatická změny a jak ošidné je vždy spoléhat na vědu, že vždy a v pravý čas naše problémy vyřeší?

Ukážeme si na několika historických příkladech, jak je snadné se ve vědě (i jinde) mýlit. Přednáší pan Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP.
Druhá část setkání pak bude věnována společné debatě s Prof. Josefem Šedlbauerem a případně s dalšími účastníky setkání.
Akce probíhá v rámci International day na Technické univerzitě v Liberci a je určena studentům SŠ, VŠ, pedagogům, ale i široké veřejnosti. Pořádá Europe Direct Liberec ve spolupráci se Zahraničním oddělením Technické univerzity v Liberci.