00 800 67 89 10 11

11. říjen 2021 21:56 - 21. říjen 2021 21:56 | Jihlava

Soutěž o akreditace - MFDF Ji.hlava

Ve dnech 26. - 31. 10. 2021 proběhne Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2021. Soutěžte s námi o 7x2 volné lístky odpověďmi na kvíz: https://1url.cz/AKTga.

Pravidla soutěže:

 1. Soutěžní anketa „Soutěž o akreditace na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2021" (dále také jen „soutěž") probíhá na území České republiky v době 11. 10. - 21. 10. 2021. 
 2. Účastníkem soutěže se stává každý občan, který akceptuje pravidla soutěže a vyplní soutěžní anketu a své kontaktní údaje nejpozději do 23:59:59 dne 21. 10. 2021.
 3. Organizátorem soutěže je Eurocentrum a Europe Direct Jihlava ve spolupráci se Zastoupení Evropské komise v České republice.
 4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Zastoupení Evropské komise v České republice a pracovníci informační sítě Europe Direct.
 5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 6. Organizátoři si vyhrazují právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži i anketě nejsou soudně vymahatelné. Ve sporných případech soutěže si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 7. Každý účastník může vyplnit soutěžní anketu a registrovat se do soutěže pouze jedenkrát.
 8. Registrace do soutěže probíhá následujícím způsobem. Účastník soutěže musí vyplnit kontaktní údaje a všechny soutěžní otázky v anketě. 
 9. Do slosování o věcné ceny budou zařazeni ti účastníci soutěže, kteří správně a originálně zodpoví na všechny soutěžní anketní otázky a vyplní svoje kontaktní údaje. Organizátor vylosuje nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže 7 výherců.
 10. Soutěžící mohou získat extra bod za like či sledování facebookové stránky Eurocentrum Europe Direct Jihlava.
 11. Výhrami soutěže jsou 7krát 2 akreditace na 25. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který se bude konat od 26. 10. – 31. 10. 2021. Akreditace umožnují bezplatný přístup na všechny projekce festivalu.
 12. Vyrozumění výhercům soutěže a informace o cenách zašle organizátor výhercům elektronickou poštou nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže a zveřejní jejich jména na Facebooku a webových stránkách organizátora.
 13. Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorům souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefon či e-mailovou adresu, které účastník soutěže poskytl, zpracovali pro účely soutěže a kontaktování výherců.